Żądamy skutecznej ochrony praw człowieka!

Do Prezesa Rady Ministrów oraz do Rady Ministrów

Petycja zainicjowana przez [% inititator_name %]

Petycja

Wzywamy polski rząd do podjęcia działań zapewniających skuteczną ochronę praw człowieka w biznesie, a w szczególności:

 • do poparcia dla ambitnej wersji europejskiej Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD);
 • do negocjowania ostatecznej wersji Dyrektywy w kształcie zgodnym z międzynarodowymi standardami ONZ i OECD;
 • do niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych na poziomie krajowym, które zapewnią skuteczną ochronę potencjalnym i faktycznym ofiarom negatywnego działania biznesu.*
Read more

Dlaczego jest to ważne?

Potrzebujemy w Polsce nowych, mądrych przepisów, które skutecznie ochronią prawa człowieka i wymogą na biznesie ich poszanowanie w całym łańcuchu wartości (od pozyskiwania surowców, poprzez cały cykl życia produktów, aż po ich utylizację). Osoby poszkodowane przez biznes muszą mieć też możliwość skutecznego dochodzenia sprawiedliwości. Dotychczasowe działania, zarówno państwa jak i biznesu, nie przyniosły właściwych rezultatów.

W Polsce:

 • wciąż rośnie zjawisko pracy przymusowej, które nosi haniebne miano ‘współczesnego niewolnictwa’;
 • w legalnym obrocie mogą znajdować się produkty skażone niewolniczą pracą dzieci;
 • mimo przepisów BHP, wiele osób pracuje w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu;
 • osoby zakładające – zgodnie z prawem – związki zawodowe spotykają się z represjami.

Takich przykładów łamania prawa, nadużyć, słabych regulacji, braku kontroli, które skutkują nieszczęściem tysięcy ludzi, jest wiele.

Szansą na odwrócenie tej sytuacji jest ambitna wersja dyrektywy CSDD. Negocjacje w jej sprawie są obecnie na ostatniej prostej. Oczekujemy, że polski rząd będzie w tych negocjacjach prezentować twarde stanowisko na rzecz przyjęcia dyrektywy w jak najambitniejszym kształcie, zgodnym z międzynarodowymi wytycznymi.

Nie czekając na przyjęcie dyrektywy oraz jej transpozycję do przepisów krajowych (jest to proces wieloletni), niektóre państwa UE m.in. Francja, Niemcy, Niderlandy czy Norwegia, podejmują odważne inicjatywy ustawodawcze na rzecz ochrony praw człowieka i środowiska naturalnego. Rząd polski wykazuje się w tej mierze biernością i nawet w tak ważnym i strategicznym dokumencie, jakim jest Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024:

- nie uwzględnił żadnych ambitnych celów i sposobów ich osiągnięcia;
- nie przyjął rekomendacji, wielokrotnie prezentowanych przez środowiska pozarządowe;
- nie zadeklarował nawet zajęcia się kwestiami podnoszonymi od lat przez Państwową Inspekcję Pracy;
- nie wdrożył do polskiego systemu prawnego tzw. Dyrektywy o sygnalistach (mającej chronić osoby zgłaszające nieprawidłowości), mimo że termin transpozycji już minął.

Czas to zmienić! Jeśli leży Ci na sercu lepsza i skuteczniejsza ochrona praw człowieka, jeśli chcesz, by w UE i w Polsce powstały w tym celu silne regulacje, podpisz petycję! Nie możemy pozwolić, by z powodu bezczynności decydentów liczba ofiar naruszeń praw człowieka rosła!

*Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowy tekst postulatów wraz z naszą bieżącą oceną stanu przestrzegania praw człowieka w biznesie, zajrzyj na stronę www.pihrb.org, gdzie to opisujemy.

Read more

Partnerzy:

Podpisz petycję

  Witaj,
  To nie Ty?

  Zależy Ci na wprowadzaniu zmian tak samo jak nam. Klikając „Tak", dołączasz do naszej społeczności liczącej ponad 700 tysięcy osób, które walczą o lepszy świat. Bądź na bieżąco z naszymi kampaniami i postępami, których udaje nam się dokonać.


  Klikając przycisk „Tak, chcę być w kontakcie!”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.