Õiglane äri, õiglane maailm

Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule

Petition

Euroopa Liit vajab hoolsuskohustuse seadust, mis:

 1. sunnib ettevõtted austama inimõigusi, keskkonda ja kliimat;
 2. seab ettevõtetele ranged ja selged kohustused kahju ennetamiseks ja lõpetamiseks;
 3. võtab emaettevõtted vastutusele kahjude eest, mis on põhjustatud kus tahes nende tarneahelas (ei mingeid JOKK-skeeme!);
 4. tagab ametiühingutele kollektiivse läbirääkimise õigused ja annab töötajate esindajatele sõnaõiguse hoolsuskohustuse järgimise igal sammul;
 5. tegeleb kliimamuutustega, kohustades ettevõtteid vähendama heitkoguseid kogu oma väärtusahelas;
 6. kaitseb meie planeeti, hoides ettevõtted vastutavana kõigi võimalike keskkonnakahjude eest;
 7. rakendab hoolsuskohustuse nõudeid kõikidele ärisuhetele väärtusahela lõikes;
 8. toetab halbade äritavade tõttu kahjustada saanud inimeste, ametiühingute ja kodanikuühenduste võimalust ELi kohtutes õigus jalule seada;
 9. arvestab igaühega, keda äritegevus mõjutab või võib mõjutada;
 10. annab õiguskaitseasutustele volitused ettevõtete põhjalikuks uurimiseks ja sanktsioonide määramiseks
Read more

Why is this important?

Euroopa Liit ütleb, et soovib kaitsta inimõigusi ja juhatada teed jätkusuutliku tuleviku suunas.

Kuid rikkumisi tuleb aina juurde. Euroopa ettevõtted on aastakümneid oma töötajaid ekspluateerinud, eriti vaesemates riikides. Nad on ümber asustanud terveid kogukondi, jättes nad ilma oma kodudest ning elatusallikatest. Nad on langetanud miljoneid hektareid puid kasumi nimel.

Inimesed ja planeet on liiga kaua kannatanud korporatsioonide kasuahnuse tõttu!

Õiglasem maailm on võimalik. Selline maailm, kus ettevõtted austavad töötajate õigusi ning kogukondade elu ja elatusvahendeid, tõstavad tootjad vaesusest välja ja võimaldavad planeedil edeneda. Selline, kus inimeste õigused kogu maailmas leiavad kaitset, kui halb äri on neile kahju tekitanud.

Seadustega, mis võtavad ettevõtted vastutusele, ei ole meile vajalikud tooted enam seotud kannatuste ning hävinguga.

2022. aasta alguses esitas Euroopa Komisjon ettepaneku muuta äriühingute vastutus reaalsuseks. Kuid see on vaid esimene samm ekspluateerimisele rajatud tarneahelate puhastamisel.

Nüüd vajame me kõigi abi, et seista vastu korporatsioonide lobistidele, kes teevad kõvasti tööd kulisside taga, et see seadus tuleks võimalikult nõrk.

Meie peame seisma seaduste eest, mis tõesti muudavad ettevõtluse õiglasemaks. Et kehtestataks reeglid, mis toimivad teie, meie ja planeedi heaks, millest me kõik sõltume. Sest õiglases maailmas peab ka äri olema õiglane. [1]

Read more

References:

 1. https://justice-business.org/

In partnership with:

See our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Sign the petition

  Sa allkirjastad selle %{name}
  Pole Sina? Vajuta siia

  WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


  By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.