Maak Europa tot een veilige plek voor alle vrouwen en meisjes!

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Veiligheid en Justitie en Robert de Groot, Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel

Petitie

We roepen de EU op om de richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld snel aan te nemen en te versterken. De richtlijn moet alle vormen van seksuele uitbuiting van vrouwen criminaliseren. Daarbij inbegrepen zijn seksueel geweld en misbruik en alle vormen van online geweld tegen vrouwen en meisjes. We roepen ook op tot hoge standaarden voor gespecialiseerde ondersteuningsmechanismen om overlevenden te beschermen, en om hun toegang tot het recht en genoegdoening te waarborgen.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

Ondanks de voortgang van de afgelopen jaren op het gebied van gendergelijkheid, is geen enkel Europees land vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. In geen enkel deel van hun leven zijn zij vrij van potentieel geweld: van thuis tot in de publieke ruimte, in de werkplek of online.

In de EU hebben één op de drie vrouwen fysiek en/of seksueel geweld ondergaan. Eén op de twee vrouwen is sinds haar 15e slachtoffer geweest van seksueel misbruik of seksuele intimidatie. [1]

Gendergerelateerd geweld is voor het eerst in tien jaar weer gestegen, en in de EU worden elke dag twee vrouwen vermoord door (voormalige) partners. [1] Alle vormen van geweld tegen vrouwen dienen hetzelfde doel: hen het zwijgen opleggen en ondergeschikt te houden. Maar dat staan we niet toe!

We staan voor de kans om een EU-richtlijn tegen geweld jegens vrouwen en huiselijk geweld aan te nemen. [2] Het maakt niet uit waar ze wonen, deze wet geeft hetzelfde niveau van bescherming aan alle overlevenden van verkrachting, genitale verminking, cyberstalken, wraakporno of online agressie. Vrouwenbewegingen zijn hard aan het werk om de richtlijn aan te scherpen zodat het meer vormen van geweld omvat, waaronder alle vormen van seksueel geweld en seksuele en reproductieve uitbuiting. Verder zijn er specifieke maatregelen nodig die alle vrouwelijke overlevenden van elke vorm van gendergeweld beschermen, en die hen toegang verlenen tot recht en genoegdoening.

Als genoeg van ons laten zien hoe belangrijk het wel niet is om de veiligheid en bescherming van vrouwen te garanderen, moeten wetgevers wel naar ons luisteren. Teken ook!

Read more

Bronnen:

  1. Het Europees bureau voor de grondrechten (FRA), Violence against women: an EU-wide survey. Main results report, 2014: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
  2. Voorstel voor een richtlijn van het Europarlement en de Europese Raad ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, 2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0105

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

    Je tekent als
    Ben jij dit niet?

    Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.