Europa bezpiecznym miejscem dla wszystkich kobiet i dziewcząt!

Do Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE

Petycja

Wzywamy Unię Europejską do poprawy i szybkiego wdrożenia Dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa powinna kryminalizować wszystkie formy wykorzystywania seksualnego kobiet, w tym przemocy seksualnej oraz przemocy związanej z seksualnością kobiet, a także wszystkie postacie przemocy internetowej wobec kobiet i dziewcząt. Wzywamy też do ustanowienia wysokich standardów specjalistycznych mechanizmów wsparcia chroniących kobiety, które doświadczyły przemocy, i gwarantujących im dostęp do sprawiedliwości i zadośćuczynienia.

Read more

Dlaczego jest to ważne?

***Ostrzeżenie dotyczące treści: odniesienia do przemocy seksualnej, które niektóre osoby mogą uznać za niepokojące.***

Pomimo kilkudziesięciu lat postępów związanych z równością płci, nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, gdzie kobiety i dziewczęta żyłyby wolne od przemocy. Nie ma takiego obszaru życia kobiety czy dziewczyny, w którym nie byłaby ona narażona na możliwość przemocy: od prywatnej przestrzeni domu po przestrzeń publiczną, w tym miejsce pracy i internet.

Jedna na trzy mieszkanki Unii Europejskiej doznała w życiu przemocy fizycznej i/lub seksualnej, a jedna na dwie doświadczyła molestowania seksualnego po 15 roku życia. [1]

Pierwszy raz od dekady wzmogła się przemoc związana z płcią. Codziennie w Unii Europejskiej dwie kobiety giną z rąk obecnych bądź byłych partnerów. [1] Wszystkie postacie przemocy wobec kobiet mają jeden cel: uciszyć kobietę i utrzymać ją na podporządkowanej pozycji. Nie pozwolimy, aby to się działo!

Dziś mamy szansę uzyskać uchwalenie Dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. [2] Kobiety, które przeżyły gwałt, okaleczenie narządów płciowych, nadużycia seksualne ich wizerunku w internecie, internetowy stalking czy nękanie będą wreszcie miały ten sam poziom ochrony, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Organizacje kobiece starają się dopilnować, żeby Dyrektywa objęła jeszcze inne formy przemocy, w tym wszelkie postacie przemocy seksualnej oraz wykorzystywania seksualnego i reprodukcyjnego, a także żeby proponowała kompleksowy zestaw wyspecjalizowanych działań chroniących wszystkie kobiety, które przeżyły przemoc, dając im dostęp do sprawiedliwości i zadośćuczynienia.

Jeśli wystarczająco wiele z nas pokaże, jak ważne jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrony, decydenci i decydentki nas posłuchają. Daj się usłyszeć!

Read more

Przypisy:

  1. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie, 2014: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf
  2. Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105

Partnerzy:

Podpisz petycję

    Witaj,
    To nie Ty?

    Klikając przycisk, Podpisz”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.