Pravda se tiče svakoga

Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, Savetu Evrope

Tekst peticije

Zahtevamo zakon o korporativnoj odgovornosti koji:

 1. Obavezuje kompanije da poštuju ljudska prava i životnu sredinu. e.
 2. Postavlja striktne i jasne obaveze kompanijama kako bi zaustavio i u budućnosti sprečio štetu koju one čine.
 3. Zakonski drži centrale kompanija odgovornim za štetu koja se dogodi bilo gde duž njihovog lanca snabdevanja. Bez rupa u zakonu koje kompanije mogu da zloupotrebe!
 4. Garantuje sindikatima pravo na kolektivno pregovaranje i pruža radničkim predstavnicima i predstavnicama radnika nadzor nad korporativnim delovanjem u svakom koraku.
 5. Utče na klimatsku krizu tako što primorava kompanije da smanje zagađenje duž celog svog lanca proizvodnje.
 6. Štiti planetu time što kompanije drži odgovonim za svu potencijalnu štetu po životnu sredinu.
 7. Primenjuje zahteve za dužnom pažnjom na sve poslovne relacije duž celog lanca proizvodnje.
 8. Osnažuje pred EU sudovima poziciju sindikata, organizacija civilnog društva i ljudi koji su pogođeni negativnim uticajem kompanija.
 9. Konsultuje sve ljude koji su pogođeni poslovnim aktivnostima kompanija, ili bi mogli to da budu, i zahteva njihov konsenzus ukoliko je to potrebno.
 10. Daje nadležnim agencijama moć da vrše temeljne istrage i sankcionišu kompanije.
Read more

Zašto je ovo važno

Evropska unija tvrdi da želi da zaštiti ljudska prava i da se kreće putem održive budućnosti.

Ali nepravda se konstantno nagomilava. Decenijama su evropske kompanije eksploatisale radnike i radnice, posebno one u siromašnijim zemljama. Raseljavale su čitave zajednice ostavljajući ih bez krova nad glavom i načina da prežive. Sekle su drevne šume samo da bi ostvarile profit. Ako sve to imamo u vidu, moraćete da nam oprostite što gajimo skepsu prema tome da će finalna verzija zakona o korporativnoj odgovornosti odgovarati interesama ljudi i planete.

Ljudi i planeta su predugo plaćali cenu zlokobnih korporacija. Da budemo sasvim iskreni - sa tim je gotovo.

Pravedniji svet je moguć. Onaj u kome kompanije poštuju prava radnika i radnica i živote i životno okruženje lokalnih zajednica. Svet koji omogućava direktnim proizvođačima izlazak iz siromaštva, a planeti napredak. Svet u kome pravda za ljude kojima je štetu nanelo loše poslovanje kompanija može biti zadovoljena.

Sa pravilima koja pozivaju kompanije na odgovornost, proizvodi koje pravimo ili koristimo više neće biti obeleženi patnjom i destrukcijom.

Evropska komisija je početkom 2022. godine predložila zakon kojim će korporativnu odgovornost pretočiti u stvarnost. Ali ovo je samo prvi korak ka pročišćavanju lanaca snabdevanja izgrađenih na eksploataciji.

Sada nam je potrebna vaša pomoć kako bismo se suprotstavili korporativnim lobistima koji svim snagama rade iza kulisa kako bi ublažili tekst predloga zakona.

Moramo braniti pravila koja će poslovanje zaista učiniti pravednijim. Pravila koja funkcionišu za vas, nas i planetu od koje zavisimo. Jer pravda se tiče svakoga.

Read more

U partnerstvu sa:

See our full partner list here: https://justice-business.org/about/

Potpišite peticiju

  Sign this as
  Not you?

  WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


  By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.