Red de prachtige rivier de Rafina

Aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Investeringsbank en de Griekse Minister-President

Deze petitie wordt geleid door de coalitie [% inititator_name %]

Petitie

We vragen u om de volgende actie te ondernemen:

 • het watermanagementproject voor de Rafina rivier in Griekenland annuleren. Dit project degradeert de rivier tot een kunstmatige afvoerpijp gemaakt vanbeton en steenkorven;

 • de financiering van de EU en nationale fondsen terugtrekken

 • een volledig herontwerp doorvoeren dat steunt op 'Nature-based Solutions' (NbS): moderne wetenschappelijke inzichten, internationale verdragen, nationale en EU-wetgeving inzake biodiversiteit, waterveiligheid en EU-strategieën voor biodiversiteit en adaptatie aan klimaatverandering.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

Bekijk onze uitleg in de video "Rafina's River" en bezoek onze website www.megalorema.gr.

De prachtige rivier de Rafina (Griekenland):

 • is een stroom van meer dan 25 kilometer een van de weinige overgebleven natuurlijke rivieren in het verbrande en verkoolde Attica, een gebied in Griekenland;

 • is een belangrijk ecosysteem met moerassen en overstromingsgebieden, met een rijke flora en fauna. Daaronder vallen meer dan honderdvijftig vogelsoorten, waarvan er 23 beschermd en enkelen zelfs bedreigd zijn volgens de EU-richtlijn 2009/147, vissoorten (waarvan sommige ernstig worden bedreigd, zoals de Marathonese witvis), reptielen, enzovoort. Daarnaast staan er ook meer dan 2000 volgroeide ooibomen;

 • heeft in het verleden catastrofale overstromingen voorkomen door haar natuurlijke rivierbed en het samenspel met haar overstromingsgebied;

 • biedt substantiële voordelen aan het omgevingsmilieu, de rivier verbetert het microklimaat door atmosferische en zeevervuiling tegen te gaan en de waterkwaliteit ondergronds en aan de oppervlakte te verbeteren.Dat is cruciaal in een gebied dat hevig lijdt onder de bosbranden in zijn berggebieden;

 • beschermt ons tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hittegolven, droogte, overstromingen en erosie van de kust;

 • is een natuurgebied van hoge esthetische waarde , en een gebied met rijk historisch en cultureel erfgoed;

Het management van het project van de Rafina rivier is begonnen op 24 april 2023, en tijdelijk stilgelegd dankzij de mobilisatie en juridische actie ondernomen door de bewoners. Als het project wordt uitgevoerd, dan:

 • verwordt de rivier tot een kunstmatig kanaal, waarbij zeventien kilometer aan natuurlijke rivierbedding compleet wordt ontbost en vervangen door beton en steenkorven (zogenaamde 'grijze infrastructuur'), waarmee de samenhang met natuurlijke overstromingsgebieden en moerassen wordt verbroken;

 • wordt het ecosysteem compleet en onherroepelijk vernietigd, met zeer ernstige gevolgen op een internationaal niveau: de rivier is een van de belangrijkste tussenstops voor trekvogels in het Oost-Afrikaans moerasnetwerk;

 • zal het risico op overstromingen toenemen. Dit ondanks dat de Griekse overheid het tegendeel beweert: zij hebben gekozen voor gedateerde methodes van grijze infrastructuur, in plaats van dat ze Nature-based Solutions gebruiken.

Dit is een infrastructureel project, en niet een milieuproject zoals wordt beweerd, een project dat de gevolgen van klimaatverandering zou tegengaan. Het ligt in het verlengde van andere grote infrastructurele projecten in Oost-Attica, (zoals de uitbreiding van Rafina's haven, de Attica Odos-snelweg, spoorwegen etcetera), maar wordt gepresenteerd als een maatregel om overstromingen tegen te gaan om zo nationale en EU-fondsen aan te spreken.

Het moet ook gezegd worden dat de grote rivier nu wordt verwoest terwijl net nu in Europa vele miljoenen gaan naar het herstellen van rivieren naar hun natuurlijke stroming (met daglichttoetreding en renaturalisatie). Dat is zelfs opgenomen als een doel in de EU-strategie voor biodiversiteit 2030: het doel is om 25.000 kilometer aan natuurlijke stroming van Europese rivieren te herstellen.

Bij een vergelijkbaar project bij de rivier de Erasinos-Vravona [1], heeft het klachtenmechanisme van de EIB geconstateerd dat de EU-wetgeving niet werd nageleefd en adviseerde om geen EIB-fondsen in te zetten voor het project totdat het volledig werd omgezet tot een project dat zich aan de milieuwetgeving van de EU houdt. 

We moeten het project dringend annuleren en opnieuw naar de tekentafel sturen voor een ontwerp gebaseerd op NbS. Alleen dan kunnen we de Rafina rivier redden en het project laten voldoen aan internationale verdragen, nationale en EU-wetgeving, waterveiligheidsnormen [2] en met de strategieën van de EU voor biodiversiteit voor 2030 en adaptatie aan klimaatverandering.

WIJ EISEN ONS FUNDAMENTELE MENSENRECHT OP VOOR EEN GEZOND EN BESCHERMD MILIEU! [3]

Read more

Bronnen:

 1. Dit is deel van hetzelfde financiële pakket als de Rafina rivier en past ook grijze infrastructuur toe.
 2. Richtlijnen 92/43/EEC, 2009/147/EC, 2000/60/EC, 2007/60/EC.
 3. In juli 2022 verwelkomde de Verenigde Naties de erkenning van de Algemene Vergadering dat een schoon, gezond en duurzaam milieu een mensenrecht is. Datzelfde recht is gegarandeerd in Artikel 1 van het Verdrag van Aarhus.

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

  Je tekent als
  Ben jij dit niet?

  WeMove Europe vecht voor een betere wereld en we hebben helden zoals jij nodig om deel te worden van onze beweging van meer dan 700.000 mensen. Jij versterkt deze campagneoproep al, maar door 'Ja' te klikken, zul je een breder aantal campagnes ontvangen die jouw steun nodig hebben. Meld je aan om meer te horen en het verschil te maken.


  Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.