Chraňte naše zdraví. Čistý vzduch teď!

Evropské Komisi, Evropské radě a Evropskému parlamentu

Petice

Vyzýváme Evropskou unii, aby naléhavě, konečně a plně sladila normy kvality ovzduší EU s nejnovějšími dostupnými vědeckými poznatky, aby chránila naše zdraví.

Právně závazné limity EU pro látky znečišťující ovzduší by měly být založeny na vědě a měly by být přinejmenším stejně přísné jako pravidelně aktualizované směrnice Světové zdravotnické organizace.

Read more

Proč je to důležité?

Zkuste se nadechnout. A vydechnout. Jak často přemýšlíte o kvalitě vzduchu, který dýcháte?

Podle nejnovějších vědeckých poznatků je kvalita ovzduší něčím, o čem bychom měli všichni přemýšlet mnohem častěji.Znečištěný vzduch způsobuje astma, rakovinu a chronická onemocnění u dětí. Způsobuje také onemocnění srdce a plic, obezitu a Alzheimerovu nemoc. [1] Vědci dokonce zjistili, že ovzduší znečištěné z automobilových výparů způsobuje rakovinu plic u nekuřáků. [2] Znečištění ovzduší ovlivňuje naše zdraví i při velmi nízkých koncentracích – pravděpodobně neexistuje žádná bezpečná úroveň [3]V mnoha ohledech se zdá, že jde o neviditelný problém, ale znečištění ovzduší způsobuje v Evropě každoročně stovky tisíc dalších úmrtí. [4]

Evropská komise momentálně navrhuje nové limity pro kvalitu ovzduší v Evropě. Špatnou zprávou však je, že tyto navrhované limity nesplňují vědecky podložená doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a neřeší naléhavost potřeby přijat kroky. [5] 97 % lidí, kteří žijí v evropských městech, dýchá vzduch ohrožující jejich zdraví. [6]

Tyto plány ještě nebyly pevně stanoveny, musí je schválit poslanci Evropského parlamentu a národní vlády. Obrovský odpor veřejnosti by jim mohl ukázat, že v případě zněčištěného ovzduší stojí za to bojovat za přísné limity. Nikdo si nemůže zvolit vzduch, který dýchá, ale důsledky dýchání znečištěného vzduchu jsou děsivé. Přesto budou lobbisté z průmyslových odvětví, jež ovzduší znečišťují, tlačit na poslance Evropského parlamentu a naše vlády, aby udržovali naše standardy znečištění ovzduší na nízké úrovni. Budou pokračovat v budování dalších silnic a snižování veřejné dopravy, používat fosilní paliva namísto investic do obnovitelných zdrojů energie, pokračovat v neudržitelných zemědělských modelech či spalování dřeva. Budou pokračovat ve znečišťování ovzduší za obrovskou cenu — za cenu našeho zdraví.

Read more

Reference:

 1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
 2. https://www.theguardian.com/science/2022/sep/10/cancer-breakthrough-is-a-wake-up-call-on-danger-of-air-pollution
 3. http://www.elapseproject.eu/
 4. https://www.eea.europa.eu/themes/air
 5. https://www.env-health.org/reactions-from-the-health-community-on-the-european-commissions-proposal-on-updating-the-ambient-air-quality-directive/
 6. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022

V partnerství s:

Podporováno:

partners logos
Sign the petition

  Tuto petici podepisujete jako %{name}
  To nejste Vy? Klepněte sem.

  By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.