Verbied de export van levende dieren

Aan de Europese Commissie, Manfred WEBER, Iratxe GARCÍA PÉREZ en Stéphane SÉJOURNÉ

Petitie

WIJ, DE ONDERGETEKENDEN, roepen op tot een herziening van de transportverordening en een onmiddellijke aanpak van de schrijnendste dierenwelzijnsproblemen. De herziene EU Transportverordening moet het volgende bevatten:

 • een onmiddellijk verbod op de export van levende boerderijdieren naar derde landen, die daar vetgemest en geslacht worden;
 • tegen 2024 dient de transportduur van levende dieren beperkt te worden tot een maximum van acht uur, en maar vier uur voor gevogelte. Investeringen in logistiek competente lokale en mobiele slachthuizen zijn nodig om de reistijd te verminderen;
 • een verbod op het transport van nog zogende dieren;
 • meer onaangekondigde controles en hardere sancties voor overtreding;
 • een verbod op levende dieren export bij verwachte temperaturen van onder 5˚C of boven 25˚C in de buitenlucht ;
 • strikte handhaving van de Verordening.

De kwesties van lange-afstand transport en export van levende dieren moeten eveneens aangepakt worden in de context van:

 • de doelstellingen van de Europese Commissie om dringend het dierenwelzijn te verbeteren en burgers meer toegang te bieden tot gezondere voeding met minder vlees;
 • internationale toezeggingen van de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid, waaronder voedselveiligheid – de EU zou geen levende dieren of dierproducten uit schadelijke en vervuilende veeteelt aan derde landen aan moeten bieden.

Onmiddellijke actie tegen de export van levende dieren dient eveneens vergezeld te worden door een substantiële vermindering van de veestapel in de EU, opdat de noodzaak afneemt om overtollig vee te transporteren en te exporteren.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

Welgeteld 200,000 koeien, schapen en andere boerderijdieren, samengeperst in broeierige hokken, verhongerden omdat hun eten op was. Ze stierven enkele maanden geleden, terwijl hun schepen wachtten op de heropening van het Suezkanaal. Het merendeel van de dieren kwam uit Europa. [1]

Dit drama is volledig te wijten aan de export van levende dieren. Dieren ondergaan onvoorstelbaar leed, ze worden benedendeks samengeperst de wereld overgescheept, om bij aankomst meestal gelijk te worden geslacht voor hun vlees en leer. [2]

Nieuw Zeeland heeft de levende dieren export al verboden, en het Verenigd Koninkrijk is het ook van plan. Nu neemt het momentum toe voor een wereldwijd verbod – ook de EU bekijkt of de huidige regels voor dieren export tot een verbod kunnen leiden. [3]

Maar zonder massale druk uit de samenleving gebeurt er niets. Daarom lanceren we een van de grootste petities ooit tegen de export van levende dieren, samen met meer dan honderd andere organisaties zoals Compassion in World Farming en Four Paws International!

De gebeurtenissen op het Suezkanaal staan niet op zichzelf. In December 2020 verlieten bijna 3000 kalveren een Spaanse haven, maar werden ze de toegang tot verscheidene landen ontzegd. Gestrand op zee onder verschrikkelijke omstandigheden, brachten ze drie maanden door, voordat ze uiteindelijk terug naar Spanje gingen omgeslacht te worden. [4] In november 2019, net na vertrek uit Roemenië, verdronken bijna 15.000 schapen, onderdeks opgehokt toen hun schip kapseisde. [5]

Maar zelfs zonder zulke voorvallen zijn de transporten tragisch. Geëxporteerde dieren ondergaan zware stress, en soms ook nog extreme uitdroging, uitputting, honger en sterfte – ook zonder onverwacht oponthoud of kapseizen. De dieren die deze verschrikkingen overleven, gaan vervolgens vaak rechtstreeks het slachthuis in.

De export van levende dieren is een globale industrie en een wereldwijd probleem. Daarom werken we met partners uit de hele wereld om onze regeringsleiders eindelijk te laten luisteren! Als we ervoor zorgen dat de EU de levende dieren export verbiedt, kan dat de hele globale industrie beïnvloeden.

Read more

Bronnen:

 1. https://euobserver.com/world/151394
 2. https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked
  https://www.bbc.co.uk/news/uk-54435029
  https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/wool-industry/wool-live-export/
 3. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare/evaluations-and-strategy/evaluation-eu-legislation-welfare-farmed-animals_en
  https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/new-zealand-to-stop-exporting-livestock-by-sea
  https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/uk-to-become-first-country-in-europe-to-ban-live-animal-exports
  https://www.theguardian.com/world/2021/may/12/animals-to-be-formally-recognised-as-sentient-beings-in-uk-law
  https://www.animalsaustralia.org/investigations/live-export-investigations.php
 4. https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/31/how-nearly-3000-cattle-came-to-be-stranded-at-sea-for-three-months
 5. https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/03/secret-decks-found-on-ship-that-capsized-killing-thousands-of-sheep
 6. https://www.ciwf.nl/nieuws/2021/06/eu-parlement-stemt-voor-verbod-op-kooien

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

  Je tekent als
  Ben jij dit niet?

  WeMove Europe vecht voor een betere wereld en we hebben helden zoals jij nodig om deel te worden van onze beweging van meer dan 700.000 mensen. Jij versterkt deze campagneoproep al, maar door 'Ja' te klikken, zul je een breder aantal campagnes ontvangen die jouw steun nodig hebben. Meld je aan om meer te horen en het verschil te maken.


  Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.