Emmanuel Macron: verbied glyfosaat in Europa!

Aan: Emmanuel Macron, President van de Franse Republiek

Petitie

Steun een glyfosaatvrije toekomst door openlijk positie in te nemen tegen een hernieuwde autorisatie voor deze giftige pesticide in de Europese Unie, en met een plan om de boeren te ondersteunen.

We verzoeken u om deze publieke commitment per direct te maken, want dit is een essentiële stap richting een groter doel: een versneld afscheid van synthetische pesticiden, en de transitie van onze landbouw- en voedselsystemen.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

Bayer-Monsanto’s giftige, bijendodende pesticide wil maar niet weggaan. [1] [2]

Samen hebben we voor een verbod op glyfosaat in Europa gevochten. Maar in de EU zijn er nu discussies gaande om het middel toch op de markt te houden. En om de Europese politici te overtuigen, bestoken de lobbyisten van Bayer-Monsanto hen met vertekende rapporten. [3]

Dit is hét moment om dat alles een halt toe te roepen. Over een paar weken is de Franse president Emmanuel Macron aan de beurt om het invloedrijke EU-voorzitterschap te bekleden, en hij heeft al toegezegd dat hij zich zal inzetten voor een “versnelde afbouw van het pesticidengebruik”. [4] [5] Bovendien staan de Franse presidentsverkiezingen om de hoek, en zal Macron onder druk staan om zijn beloftes waar te maken.

Maar als we de druk niet op de ketel houden, kan het bij loze woorden blijven. Met zijn politieke toekomst op het spel, wil Macron gezien worden als een Europees leider die zijn beloftes serieus neemt, zowel in Frankrijk als in Europa. Daar kunnen we hem een handje bij helpen – met een massale petitie vanuit de hele Unie, die laat zien dat we meekijken.

Read more

Bronnen:

 1. De Duits chemie- en farmacie-reus Bayer nam Monsanto over in 2018. https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-closes-Monsanto-acquisition
 2. Het IARC (International Agency for Research on Cancer), een orgaan van de World Health Organization (WHO), concludeerde in 2015 dat glyfosaat genotoxisch en kankerverwekkend is voor dieren, en “waarschijnlijk kankerverwerkkend” voor mensen. IARC baseerde zijn analysis op onderzoeken van academische onderzoekers in wetenschappelijke bladen: https://publications.iarc.fr/549 ;
  “Glyfosaat verstoort de darmflora van honingbijen”, Erick V. S. Motta, Kasie Raymann, Nancy A. Moran, Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2018, https://www.pnas.org/content/115/41/10305
 3. In de zomer van 2021 bekeken twee internationaal gerenommeerde toxicologen bekeken de 53 studies die de basis vormden voor de overtuiging van EU-autoriteiten over de genotoxiciteit van het pesticide. De toxicologen bevestigden dat de overgrote meerderheid van de onderzoeken de criteria voor wetenschappelijke standaarden niet in acht neemt: https://s3.amazonaws.com/s3.sumofus.org/images/Evaluation_scientific_quality_studies_genotoxic_glyphosate.pdf
 4. Als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie zal Frankrijk de Europese werkagenda bepalen, en die zelfs anderhalf jaar lang beïnvloeden. Het voorzitterschap van de Raad rouleert elke 6 maanden tussen de EU-lidstaten. Tijdens deze periode van 6 maanden overziet de voorzitter vergaderingen op elk niveau van de Europese Raad. Om de continuïteit van het werk van de EU te waarborgen, werken de drie lidstaten die achtereenvolgens het Voorzitterschap bekleden nauw samen – daarom heten ze samen het ‘trio’. Het trio geeft samen de langetermijndoelen vorm, en bereidt een gemeenschappelijke agenda voor. Zo bepaalt hij de thema’s en voornaamste kwesties die de Raad 18 maanden lang behandelt.
 5. Emmanuel Macron's commitment op de wereldtop van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) in Marseille op 4 september: “Ik wil dat het Franse presidentschap initiatief neemt wat betreft pesticides, en ik engageer me hier om me in te zetten voor een versnelde afbouw van pesticidengebruik.” Te zien in video en transcript [in het Frans] : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/09/03/ceremonie-douverture-du-congres-mondial-de-la-nature-de-liucn

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

  Je tekent als
  Ben jij dit niet?

  Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.