Защитете нашето здраве. Чист въздух сега!

До Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет

Петиция

Призоваваме Европейския съюз за спешно и категорично приравняване на стандартите за качество на въздуха към най-новите научни открития, за да бъде здравето на европейските граждани защитено.

Законово обвързващите норми на ЕС за замърсяването на въздуха трябва да се основават на научни доказателства и да бъдат толкова стриктни, колкото и редовно актуализираните насоки на СЗО.

Read more

Защо това е важно?

Вдишайте… Издишайте… Колко често мислите за качеството на въздуха, който дишате? Последните научни изследвания в тази връзка ясно сочат, че качеството на въздуха е нещо, за което всички трябва да се замисляме много по-често. Доказано е, че мърсният въздух причинява астма, онкологични и хронични заболявания и има особено силно въздействие при децата. Налице е връзка между замърсеността и сърдечните и белодробните заболявания, затлъстяването и болестта на Алцхаймер. [1] Учените откриват, че изгорелите газове от автомобилите са фактор за развитие на рак на белите дробове при непушачи. [2] Замърсяването на въздуха влияе на здравето ни дори при много ниски концентрации – вероятно няма безопасно ниво на замърсяване. [3] То е „невидим“ убиец, който причинява стотици хиляди смъртни случаи в Европа всяка година. [4]

Европейската комисия предложи нови пределни стойности за качеството на въздуха в Европа. Тези предложени ограничения обаче не отговарят на научнообоснованите препоръки на Световната здравна организация (СЗО) и не са насочени към спешността да се предприемат действия. [5] 97% от хората, живеещи в европейските градове, дишат вреден за здравето въздух. [6]

Всичко това все още не е влезло в сила, тъй като европейските депутати и националните правителства ще трябва да ги одобрят. Огромната обществена реакция ще им помогне да се борят по-ефективно за по-строги ограничения на замърсяването на въздуха.

Въпреки сериозните последици от замърсяването въздух лобисти на замърсяващите индустрии започват да оказват натиск върху членовете на Европейския парламент и правителствата да поддържат стандартите за замърсяване на въздуха ниски – да продължим да изграждаме повече пътища и по-малко обществен транспорт, да използваме изкопаеми горива, вместо да инвестираме във възобновяема енергия, да продължим с неустойчивите селскостопански модели, да продължим да изгаряме дървесина. Да продължим да замърсяваме въздуха си на огромна цена — цената на нашето здраве.

Read more

Източници:

 1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
 2. https://www.theguardian.com/science/2022/sep/10/cancer-breakthrough-is-a-wake-up-call-on-danger-of-air-pollution
 3. http://www.elapseproject.eu/
 4. https://www.eea.europa.eu/themes/air
 5. https://www.env-health.org/reactions-from-the-health-community-on-the-european-commissions-proposal-on-updating-the-ambient-air-quality-directive/
 6. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022

В партньорство с

в партньорство с:

partners logos
Sign the petition

  Подписвам се като %{name}
  Не сте вие? Кликнете тук

  Щраквайки върху „Подпишете“, Вие подкрепяте тази кампания и се съгласявате WeMove Europe да използва информацията Ви за целите на кампанията. Възможно е да предадем Вашето име, фамилия и държава на адресатите на петицията. Освен ако не се абонирате за получаване на персонализирани актуализации, след приключване на кампанията ще изтрием Вашите данни. Никога няма да споделяме данните Ви с трети страни без Ваше разрешение. Вижте пълната ни политика за поверителност тук.