Защитете нашето здраве. Чист въздух сега!

До Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет

Петиция

Призоваваме Европейския съюз за спешно и категорично приравняване на стандартите за качество на въздуха към най-новите научни открития, за да бъде здравето на европейските граждани защитено.

Законово обвързващите норми на ЕС за замърсяването на въздуха трябва да се основават на научни доказателства и да бъдат толкова стриктни, колкото и редовно актуализираните насоки на СЗО.

Read more

Защо това е важно?

Вдишайте… Издишайте… Колко често мислите за качеството на въздуха, който дишате? Последните научни изследвания в тази връзка ясно сочат, че качеството на въздуха е нещо, за което всички трябва да се замисляме много по-често. Доказано е, че мърсният въздух причинява астма, онкологични и хронични заболявания и има особено силно въздействие при децата. Налице е връзка между замърсеността и сърдечните и белодробните заболявания, затлъстяването и болестта на Алцхаймер. [1] Учените откриват, че изгорелите газове от автомобилите са фактор за развитие на рак на белите дробове при непушачи. [2] Замърсяването на въздуха влияе на здравето ни дори при много ниски концентрации – вероятно няма безопасно ниво на замърсяване. [3] То е „невидим“ убиец, който причинява стотици хиляди смъртни случаи в Европа всяка година. [4]

Европейската комисия предложи нови пределни стойности за качеството на въздуха в Европа. Тези предложени ограничения обаче не отговарят на научнообоснованите препоръки на Световната здравна организация (СЗО) и не са насочени към спешността да се предприемат действия. [5] 97% от хората, живеещи в европейските градове, дишат вреден за здравето въздух. [6]

Всичко това все още не е влезло в сила, тъй като европейските депутати и националните правителства ще трябва да ги одобрят. Огромната обществена реакция ще им помогне да се борят по-ефективно за по-строги ограничения на замърсяването на въздуха.

Въпреки сериозните последици от замърсяването въздух лобисти на замърсяващите индустрии започват да оказват натиск върху членовете на Европейския парламент и правителствата да поддържат стандартите за замърсяване на въздуха ниски – да продължим да изграждаме повече пътища и по-малко обществен транспорт, да използваме изкопаеми горива, вместо да инвестираме във възобновяема енергия, да продължим с неустойчивите селскостопански модели, да продължим да изгаряме дървесина. Да продължим да замърсяваме въздуха си на огромна цена — цената на нашето здраве.

Read more

Източници:

 1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
 2. https://www.theguardian.com/science/2022/sep/10/cancer-breakthrough-is-a-wake-up-call-on-danger-of-air-pollution
 3. http://www.elapseproject.eu/
 4. https://www.eea.europa.eu/themes/air
 5. https://www.env-health.org/reactions-from-the-health-community-on-the-european-commissions-proposal-on-updating-the-ambient-air-quality-directive/
 6. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022

В партньорство с

в партньорство с:

partners logos
Sign the petition

  Подписвам се като %{name}
  Не сте вие? Кликнете тук

  WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


  By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.