Skydda vår hälsa. Ren luft nu!

Till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europarådet

Framställning

Vi uppmanar Europeiska unionen att snarast, slutgiltigt och fullt ut anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till den senaste tillgängliga vetenskapen för att skydda vår hälsa. EU:s rättsligt bindande gränsvärden för luftföroreningar bör baseras på vetenskap och vara minst lika stränga som Världshälsoorganisationens regelbundet uppdaterade riktlinjer.

Read more

Varför är detta viktigt?

Andas in. Andas ut. Hur ofta stannar du upp för att tänka på kvaliteten hos luften du andas?

Enligt den senaste vetenskapen är luftkvalitet något vi alla borde tänka på mycket oftare. Förorenad luft orsakar astma, barncancer och kroniska sjukdomar hos barn. Sedan tillkommer hjärt- och lungsjukdomar, fetma och Alzheimers. [1] Forskare har även upptäckt att luftföroreningar från bilavgaser orsakar lungcancer hos ickerökare. [2] Luftföroreningar påverkar vår hälsa vid mycket låga koncentrationer – det finns sannolikt ingen säker nivå [3] På många sätt känns det som en osynlig fråga, men luftföroreningar orsakar hundratusentals ytterligare dödsfall i Europa varje år. [4] Nu har EU-kommissionen föreslagit nya regler för luftkvalitet i Europa.

Men här är de dåliga nyheterna — dessa föreslagna regler når inte upp till Världshälsoorganisationens (WHO) vetenskapsbaserade rekommendationer och visar inte brådskan att agera. [5] 97 % av alla människor som bor i europeiska städer andas hälsofarlig luft. [5]

Reglerna har ännu inte fastslagits, eftersom våra parlamentsledamöter och nationella regeringar kommer att behöva godkänna dem. En enorm offentlig motreaktion kommer att hjälpa dem att visa att starka luftföroreningsgränser är värda att kämpa för.

Ingen får välja den luft man andas, men konsekvenserna av att andas förorenad luft är skrämmande. Ändå kommer lobbyister från förorenande industrier just nu att pressa parlamentsledamöter och våra regeringar att hålla våra normer för luftföroreningar låga. Att fortsätta bygga fler vägar och minska kollektivtrafiken, att använda fossila bränslen i stället för att investera i förnybar energi, att fortsätta med en ohållbar jordbruksmodell, att fortsätta att bränna ved. Att fortsätta att förorena vår luft till ett enormt pris — ett pris som är vår hälsa.

Read more

Referenser:

 1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
 2. https://www.theguardian.com/science/2022/sep/10/cancer-breakthrough-is-a-wake-up-call-on-danger-of-air-pollution
 3. http://www.elapseproject.eu/
 4. https://www.eea.europa.eu/themes/air
 5. https://www.env-health.org/reactions-from-the-health-community-on-the-european-commissions-proposal-on-updating-the-ambient-air-quality-directive/
 6. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022

I samarbete med:

Stöds av:

partners logos
Sign the petition

  Du skriver under detta som %{name}
  Inte du? Klicka här

  By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.