Zaščitimo naše zdravje. Čisti zrak takoj!

Za Evropski parlament, Evropsko komisijo ter Svet Evrope

Peticija

Od Evropske Unije zahtevamo celovito ujemanje EU standardov za kvaliteto zraka z najnovejššimi spoznanji znanosti.

Zakonske omejitve Evropske Unije za onesnaževalce zraka morajo biti znanstveno utemeljene in slediti redno posodobljenim regulativam Svetovne zdravstvene organizacije.

Read more

Zakaj je to pomembno?

Vdihnite. Izdihnite. Kako pogosto razmišljate o kakovosti zraka, ki ga dihate?

Najnovejši znanstveni podatki kažejo, da je kakovost zraka nekaj, o čemer bi morali vsi razmišljati veliko pogosteje. Onesnažen zrak namreč povzroča astmo in raka ter kronične bolezni pri otrocih, poleg tega pa tudi bolezni srca, pljučne bolezni, debelost in Alzheimerjevo bolezen. [1] Znanstveniki so celo odkrili, da onesnažen zrak iz avtomobilskih hlapov povzroča pljučnega raka pri nekadilcih. [2] Onesnaženost zraka vpliva na naše zdravje že pri zelo nizkih koncentracijah – tako verjetno ni varne ravni izpostavljenosti onesnaženemu zraku. [3] V mnogih pogledih se zdi, da gre za neviden problem, vendar onesnaženost zraka vsako leto povzroči več sto tisoč dodatnih smrti v Evropi. [4]

Evropska komisija je sedaj predlagala nove mejne vrednosti za kakovost zraka v Evropi. Vendar pa vse ni tako enostavno – te predlagane omejitve niso v skladu z znanstvenimi priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in ne obravnavajo nujnosti ukrepanja. [5] 97 % ljudi, ki živijo v evropskih mestih, diha zrak, ki ogroža njihovo zdravje. [6] Ti načrti pa še niso dokončni, saj jih morajo najprej odobriti naši poslanci in nacionalne vlade. Velik odziv javnosti jim bo pomagal pokazati, da se je vredno boriti za strožje omejitve onesnaženosti zraka.

Nihče ne more izbirati zraka, ki ga diha, vendar pa so posledice dihanja onesnaženega zraka zastrašujoče. Lobisti industrij, ki predstavljajo glavne onesnaževalke, bodo zdaj na poslance Evropskega parlamenta in naše vlade izvajali pritisk, da ohranijo nizke standarde onesnaževanja zraka. Posledično bi lahko še naprej gradili več cest in manj infrastrukture javnega prevoza, uporabljali fosilna goriva namesto vlaganja v obnovljive vire energije, nadaljevali z netrajnostnim kmetijskim modelom ter ogrevanjem na drva ... Tako bi lahko še naprej onesnaževali zrak – na račun našega zdravja.

Read more

Reference:

 1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
 2. https://www.theguardian.com/science/2022/sep/10/cancer-breakthrough-is-a-wake-up-call-on-danger-of-air-pollution
 3. http://www.elapseproject.eu/
 4. https://www.eea.europa.eu/themes/air
 5. https://www.env-health.org/reactions-from-the-health-community-on-the-european-commissions-proposal-on-updating-the-ambient-air-quality-directive/
 6. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022

V sodelovanju z:

Podpira:

partners logos
Sign the petition

  Sign this as
  Not you?

  By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.