Nowe prawa podstawowe w Europie

Petycja zainicjowana przez [% inititator_name %]

Petycja

Artykuł 1 - Środowisko

Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym i chronionym środowisku.

Artykuł 2 - Cyfrowe samostanowienie

Każdy człowiek ma prawo do cyfrowego samostanowienia. Zabrania się nadmiernego profilowania oraz manipulowania ludźmi.

Artykuł 3 - Sztuczna inteligencja

Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, że stosowane wobec niego algorytmy są przejrzyste, weryfikowalne i sprawiedliwe. Decyzje dużej wagi muszą być podejmowane przez człowieka.

Artykuł 4 - Prawda

Każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe.

Artykuł 5 - Globalizacja

Każdy człowiek ma prawo do tego, by oferowane były mu jedynie te towary i usługi, które są wytwarzane i świadczone z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.

Artykuł 6 - Pozwy  dotyczące  praw  podstawowych

Każdy człowiek ma prawo złożyć w sądach europejskich pozew w sytuacji systematycznego łamania Karty praw podstawowych.

Read more

Dlaczego jest to ważne?

 

Wydaje się, że polityka nie jest już w stanie poradzić sobie z sześcioma największymi wyzwaniami naszych czasów: zniszczeniem środowiska, cyfryzacją, potęgą algorytmów, systematycznym kłamstwem w polityce, niekontrolowaną globalizacją i zagrożeniem dla praworządności. Wszyscy chcemy żyć w środowisku, które jest zdrowe i chronione. Chcemy korzystać z Internetu w sposób przez nas określony, nie podlegając kontroli i manipulacji, chcemy móc ufać inteligentnym maszynom i nie być przez nie zagrożeni. Zobaczyliśmy, że warunkiem naszej demokracji jest prawda, a nie kłamstwo, i chcemy położyć kres wyzyskowi ludzi w zglobalizowanym świecie. Stare konstytucje Europy nie mają jasnych odpowiedzi na ogromne wstrząsy ostatnich lat.

Ferdinand von Schirach w swojej książce „Każdy człowiek” wyjaśnia, jaka siła tkwi w możliwościach konstytucji, zwłaszcza w zagwarantowanych w nich prawach podstawowych. Proponuje on sześć nowych praw podstawowych, aby odnowić europejską konstytucję.

Obecne wyzwania są zbyt wielkie dla poszczególnych krajów. Dlatego prawa podstawowe nakładają wspólną odpowiedzialność na Unię Europejską i jej państwa członkowskie. Nowe prawa nadają się do tego szczególnie dobrze. Są one bowiem nie tylko zapewnieniem, ale także instrumentem egzekwowania tych zapewnień. Każdy może się o nie upomnieć. Ludzie robili to wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Walczyli w sądach o równe traktowanie i wygrywali, bronili swoich poglądów, chronili zgromadzenia, ratowali życie lub wygrywali walkę o godną śmierć.

Potrzebujemy więcej takich potężnych instrumentów, aby kształtować naszą przyszłość w Europie. Potrzebujemy sześciu nowych praw podstawowych dla Europy! Pokaż, że czujesz to samo, składając swój podpis powyżej!

Rozpowszechnij informację o tej inicjatywie w swojej sieci kontaktów.

Read more
Podpisz petycję

    Witaj,
    To nie Ty?

    Nasze petycje odnoszą skutek dzięki temu, że popierają je prawdziwi ludzie, tacy jak Ty. Chcemy informować Cię o naszych kampaniach, wysyłając Ci od czasu do czasu maile o apelach i innych działaniach, którym potrzeba Twojego wsparcia. Potwierdź i dołącz do naszej społeczności:


    Klikając przycisk „Tak, chcę być w kontakcie!”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach oraz kampaniach {{ page.custom_fields.partner_agreement_name }}. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności oraz politykę prywatności naszego partnera, {{ page.custom_fields.partner_agreement_name }}. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie innym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia.