Gerechtigheid gaat iedereen aan!

Aan de ministers in de Raad van de EU

Petitie

Wij eisen een wet die zorgvuldigheidseisen stelt. Deze wetgeving dient:

 1. ondernemingen te dwingen tot het respecteren van mensenrechten, het milieu en het klimaat;
 2. ondernemingen strenge, onomzeilbare verplichtingen op te leggen tot het voorkomen en oplossen van letsel en schade;
 3. moederbedrijven juridisch aansprakelijk te stellen voor alle schade, waar in de productieketen die ook maar plaatsvindt. Geen mazen in de wet meer!
 4. het recht van vakbonden op collectieve onderhandelingen te garanderen. Daarnaast dient het de vertegenwoordigers van de werknemers een gelijkwaardige zetel aan de onderhandelingstafel te geven. Zo kunnen ze meepraten over alle maatregelen die voortvloeien uit de zorgvuldigheidseisen;
 5. de klimaatcrisis aan te pakken door ondernemingen te verplichten om uitstoot door hun gehele productieketen heen te verminderen;
 6. de planeet te beschermen door de ondernemingen aansprakelijk te stellen voor alle mogelijke schade aan het milieu;
 7. de zorgvuldigheidseisen te laten gelden voor alle bedrijfsrelaties door hun gehele waardeketen heen;
 8. mensen die het slachtoffer zijn van schadelijke bedrijfspraktijken, vakbonden en het maatschappelijk middenveld in staat te stellen om gerechtigheid te krijgen in EU-rechtbanken;
 9. iedereen, die betroffen wordt of kan zijn door bedrijfsactiviteiten, te consulteren. Wanneer nodig moeten dezen om instemming worden gevraagd;
 10. handhavingsinstanties de bevoegdheid te geven om ondernemingen grondig te inspecteren en beboeten.
Read more

Waarom is dit belangrijk?

De Europese Unie beweert dat ze mensenrechten wil beschermen, en streeft naar een duurzame toekomst.

Maar de schandalen stapelen zich op. Sinds tientallen jaren buiten Europese landen arbeiders uit, vooral in armere landen. Ze hebben hele gemeenschappen dakloos gemaakt, aan hun lot overgeleverd zonder thuis of levensonderhoud. Ze hebben oeroude bomen neergehakt voor winstcijfers. Dus we zijn lichtelijk sceptisch over de mooie woorden van de EU.

Mens en planeet betalen al veel te lang de prijs voor slinkse bedrijven. En heel eerlijk? We hebben er schoon genoeg van.

Een meer rechtvaardige wereld is mogelijk. Eentje waarin het bedrijfsleven de arbeidsrechten, het leven en het levensonderhoud van mensen respecteert, waarin arbeiders de armoede uit kunnen klimmen, en waarin de planeet kan gedijen. Eentje waarin mensen door de hele wereld gerechtigheid kunnen halen wanneer immorele bedrijven hen letsel en schade berokkenen.

Als we regels maken om ondernemingen ter verantwoording te kunnen roepen, zullen onze broodnodige producten niet langer bezoedeld zijn door leed en verwoesting.

Begin 2022 deed de Europese Commissie een voorstel voor een wet die de aansprakelijkheid van bedrijven tot realiteit maakt. Maar dat is slechts de eerste stap om alle productieketens te zuiveren van uitbuiting.

We hebben nu jouw hulp nodig om in actie te komen tegen de bedrijfslobbyisten. Die zijn nu in de wandelgangen al hard bezig om het wetsvoorstel af te zwakken.

We moeten regels beschermen die het bedrijfsleven daadwerkelijk eerlijker maken. Regels die een beter leven garanderen voor jou, voor ons, en voor de planeet waarvan we afhankelijk zijn. Want rechtvaardigheid gaat iedereen aan. [1]

Read more

Bronnen:

 1. https://justice-business.org/

Deze campagne is in samenwerking met:

Zie ons volledige lijst van partners hier: https://justice-business.org/about/

Petitie Tekenen

  Je tekent als
  Ben jij dit niet?

  WeMove Europe vecht voor een betere wereld en we hebben helden zoals jij nodig om deel te worden van onze beweging van meer dan 700.000 mensen. Jij versterkt deze campagneoproep al, maar door 'Ja' te klikken, zul je een breder aantal campagnes ontvangen die jouw steun nodig hebben. Meld je aan om meer te horen en het verschil te maken.


  Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.