Red de baltiske marsvin

Kommissæren for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, og ministrene for miljø, fiskeri og forsvar i alle lande omkring Østersøen.

Underskriftsindsamlingen er drevet af [% inititator_name %]

Andragende

Vi opfordrer på det kraftigste miljø-, fiskeri- og forsvarsministrene fra alle lande omkring Østersøen til at følge videnskabelige råd og arbejde sammen om at beskytte den mest truede hval i Europa - de kritisk truede marsvin.

Vi opfordrer de baltiske lande til at:

  • Beskytte marsvinet til fulde i de såkaldte ‘Marine Protected Areas’ (MPA'er) - i dag mangler mange ordentlig beskyttelse mod skadeligt fiskeri og undervandsstøj;
  • Stop bifangst af marsvin i hele Østersøen - selv et enkelt dødt marsvin i et fiskenet kan have tragiske konsekvenser for artens overlevelse;
  • Undersøg den mulige sameksistens mellem naturbeskyttelse af marsvinet og militære undervandsaktiviteter - Naturbeskyttelse og militært forsvar bør samarbejde om at beskytte marsvinene.

 

* Bifangst er en utilsigtet fangst, der går ud over arter, der ellers ikke skulle være fanget i fiskenet, for eksempel havpattedyr.

Read more

Hvorfor er dette vigtigt?

Marsvinet, som mange ikke engang ved eksisterer, er tæt på at uddø. Med kun et par hundrede tilbage i Østersøen er marsvinet kritisk truet og har brug for akut beskyttelse.

Den mest alvorlige trussel mod marsvin er bifangst i fiskeriet. Selv et enkelt dødt marsvin i et fiskenet kan have tragiske konsekvenser for artens overlevelse. For at forhindre denne kritisk truede art i at uddø skal bifangsten reduceres – ideelt set til nul. Dette kan evt. gøres ved at lukke for højrisiko-fiskeri i områder, som er vigtige for marsvin, og ved at bruge pingers (akustiske alarmer), der advarer marsvin om tilstedeværelsen af net. Pingers kan reducere bifangst med op til 80%, og de bruges med succes over hele kloden for at undgå hvalbifangst, men de bruges ikke i det nødvendige omfang i Østersøen.

Undervandsstøj er en anden trussel mod det baltiske marsvin. Høj støj fra eksplosioner og opførelse af for eksempel havvindmølleparker kan gøre et marsvin døv, hvilket i sidste ende vil føre til marsvinets død. Mindre intens støj fra skibsfart eller byggeri kan forårsage forstyrrelse af vigtig adfærd såsom fodring eller amning.

Undervandsstøj bør i høj grad begrænses i de såkaldte ‘Marine Protected Areas’ (MPA’er), så de kan udgøre en sikker havn for marsvinene. Det har de brug for.

Skriv under, og hjælp os med at lægge pres på miljø-, fiskeri- og forsvarsministre i Østersøen, så vi kan få iværksat konkrete og presserende bevaringsforanstaltninger for at redde marsvinene, #SaveTheBalticPorpoise!

 
Read more

I samarbejde med

Skriv under her

    Du underskriver dette som %{name}
    Ikke dig? Klik her

    By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.