Pelasta Itämeren pyöriäinen

Ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sekä ympäristöstä, kalastuksesta ja maanpuolustuksesta vastaavat ministerit kaikissa Itämeren maissa.

This petition is run by [% inititator_name %]

Petition

Me vaadimme kaikkien Itämeren maiden ympäristöstä, kalastuksesta ja maanpuolustuksesta vastaavia ministereitä noudattamaan tieteellisiä neuvonantoja ja tekemään yhteistyötä Euroopan uhanalaisimman valaan – äärimmäisen uhanalaisen Itämeren pyöriäisen – pelastamiseksi.

Me vaadimme Itämeren maita:

  • Suojelemaan pyöriäistä merensuojelualueilla (MPA) – nyt monilla niistä ei ole riittävää turvaa pyöriäiselle haitallisia kalastusmuotoja ja vedenalaista melua vastaan;
  • Estämään pyöriäisten joutuminen kalastuksen sivusaaliiksi koko Itämerellä – yksikin pyydyksiin kuollut pyöriäinen voi vaarantaa kannan säilymistä;
  • Selvittämään keinoja, joilla pyöriäisen suojelu ja armeijan toiminta yhteensovitettaan – luonnonsuojelun ja maanpuolustuksen on tehtävä yhteistyötä Itämeren pyöriäisen pelastamiseksi.

 

* Sivusaalis on sellaisten lajien joutumista kalanpyydyksiin, joita ei ole tarkoitus saada saaliiksi, esimerkiksi merinisäkkäät.

Read more

Why is this important?

Itämeren pyöriäinen, jonka olemassaolosta moni ei edes tiedä, on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Itämeren pyöriäisiä on enää joitakin satoja yksilöitä jäljellä. Kanta on äärimmäisen uhanalainen ja tarvitsee nopeita suojelutoimia.

Pyöriäisen suurin uhka on kalanpyydyksiin kuoleminen. Yhdenkin Itämeren pyöräisen kuolemisella verkkoihin voi olla tuhoisa vaikutus kantaan. Tämän äärimmäisen uhanalaisen kannan pelastaminen edellyttää kalastuksen sivusaaliskuolleisuuden vähentämistä – mieluiten nollaan. Tämä voidaan tehdä kieltämällä vaaralliset kalastusmuodot pyöriäiselle tärkeillä aluiella ja käyttämällä äänivarottimia eli pingereitä, joilla varoitetaan pyöriäisiä verkoista. Pingerit voivat vähentää sivusaaliskuolleisuutta jopa 80%. Niitä käytetään menestyksellisesti maailman merillä valaiden kalastuksen sivusaaliiksi joutumisen estämiseksi, mutta niitä ei käytetä vielä riittävästi Itämerellä.

Vedenalainen melu on toinen Itämeren pyöriäisen uhka. Kova ääni, joka tulee esimerkiksi räjähdyksistä ja merituulivoimaloiden rakentamisesta voi tehdä pyöräisisistä kuuroja, mikä voi välillisesti johtaa niiden kuolemaan. Vähäisempikin melu laivoista tai rakentamistoiminnasta voi häiritä esimerkiksi poikasten ruokintaa ja hoitoa. Vedenalainen melu pitäisi estää merensuojelualueilta, jotta ne voisivat olla pyöriäisten turvapaikkoja.

Allekirjoita tämä vetoomus ja auta meitä saamaan Itämeren maiden ympäristöstä, kalastuksesta ja maanpuolustuksesta vastaavat ministerit tekemään konkreettisia ja nopeita käytännön toimia pyöriäisen pelastamiseksi #SaveTheBalticPorpoise!

 
Read more

In partnership with:

Sign the Petition

    Allekirjoitat tämän nimellä %{name}
    Onko tiedoissa virhe? Klikkaa tästä

    By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.