Red de Baltische bruinvis

Aan Virginijus Sinkevičius, Eurocommissaris van Milieu, Oceanen en Visserij en ministers van Milieu, Visserij en Defensie, van alle landen rondom de Baltische Zee

Deze petitie wordt geleid door de coalitie [% inititator_name %]

Petitie

Wij roepen de ministers van Milieu, Visserij en Defensie, van alle landen rondom de Baltische Zee, op om wetenschappelijk advies op te volgen, en samen te werken om de meest bedreigde walvis in Europa te beschermen: de ernstig bedreigde Baltische bruinvis.

Wij roepen de Baltische landen op om:

  • de bruinvis volledig te beschermen in aangewezen Beschermde Marinegebieden (MPA’s). Hiervan missen velen adequate bescherming tegen schadelijke vispraktijen en lawaai onder water;
  • de bijvangst van bruinvis* in de gehele Baltische Zee aan banden te leggen – zelfs maar één enkele dode bruinvis in een visnet kan een vernietigend effect hebben op het overleven van de soort;
  • onderzoek te doen naar mogelijke co-existentie van het behoud van de bruinvis en militaire onderzee-activiteiten. Natuurbehoud en militaire defensie moeten samenwerken om de Baltische bruinvis te beschermen.

 

*Bijvangst is de vangst van zeesoorten die eigenlijk niet het doel zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld met zeezoogdieren in visnetten.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

De Baltische bruinvis, waarvan velen het bestaan niet eens vermoeden, is het uitsterven nabij. Er zijn slechts een paar honderd individuën over, dus de Baltische bruinvis is ernstig bedreigd en heeft dringend bescherming nodig.

Het grootse gevaar voor deze bruinvissen is eindigen als bijvangst van visserijen. Zelfs maar één enkele dode bruinvis in een visnet kan een vernietigend effect hebben op het overleven van de soort. Om deze ernstig bedreigde populatie voor uitsterven te behoeden, moet bijvangst teruggedrongen worden – het liefst helemaal naar nul. Dat kan bereikt worden door belangrijke bruinvisgebieden te sluiten voor risicovolle visoperaties, of door pingers te gebruiken. Dat zijn geluidsapparaten die bruinvissen waarschuwen voor de nabijheid van netten. Zulke pingers kunnen bijvangst tot met wel 80% terugdringen, en worden nu al over de hele wereld tegen de bijvangst van walvisachtigen. Maar in de Baltische Zee worden ze niet zoveel gebruikt als noodzakelijk is..

Onderwaterlawaai is een andere bedreiging voor de bruinvis in de Baltische Zee. Harde geluiden van bijvoorbeeld explosies, of de bouw van windmolenparken op zee, kunnen een bruinvis doof maken. Dat heeft uiteindelijk hun dood als gevolg. Minder ingrijpend lawaai, van bijvoorbeeld scheepvaart of constructie, kan belangrijk gedrag zoals voeding of verpleging verstoren. Lawaai onder water zou in de Beschermde Marinegebieden (MPA’s) sterk beperkt moeten worden, zodat de bruinvissen daar het toevluchtsoord vinden dat ze nodig hebben.

Teken deze petitie, en help ons zo om de ministers van Milieu, Visserij en Defensie rondom de Baltische Zee te dwingen tot concrete plannen voor het redden van de bruinvis, #SaveTheBalticPorpoise! #SaveTheBalticPorpoise!

 
Read more

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

    Je tekent als
    Ben jij dit niet?

    Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.