EU skal beskytte skovene – ikke brænde dem til energi

Ledende næstformand for Europa-Kommissionen Frans Timmermans og EU-medlemslandenes regeringer

Underskriftsindsamlingen er drevet af [% inititator_name %]

Andragende

Hvis vi skal bevare naturen og undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne, forudsætter det, at vi påtager os en ekstraordinær forpligtelse til at beskytte og genoprette de naturlige skove.

Men dem, der styrer EU underminerer vores fælles indsats for at kæmpe for skovene og planeten. Hvordan? EU-politikker giver anledning til øget skovhugst og tilhørende drivhusgasemissioner ved – misvisende – at fremme afbrænding af skovenes træ som en CO2 fri vedvarende energiform.

Skovhugst og afbrænding af træ er skadeligt for klimaet, skadeligt for menneskers sundhed og skadeligt for de planter og dyr, der har skoven som deres hjem. Alligevel gør EU sig år for år mere afhængig af at afbrænde træ for at nå målene for vedvarende energi, og forbrugerne er tvunget til hvert år at aflevere milliarder i tilskud til denne falske klimaløsning.

Det kan ikke fortsætte.

Vi opfordrer derfor EU-politikere og EU-medlemsstater til at:

 • standse tilskud og andre incitamenter til afbrænding af skovtræ og omdirigere denne kritisable støtte til energieffektivitet og ægte lav-emissions vedvarende energikilder
 • udelukke muligheden for at energi fra biomasse kan regnes som en vedvarende energikilde
 • og prioritere skovbeskyttelse og genopretning af skovene samt sørge for, at alle EU-politikker beskytter vores sundhed, klima og biodiversitet.
Read more

Hvorfor er dette vigtigt?

Netop nu er EU-beslutningstagere ved at tage kritiske beslutninger om, hvordan vi skal reagere på klima- og biodiversitetskriserne, hvordan vi skal skaffe energi, og hvordan vi kan beskytte naturen og biodiversiteten. Disse beslutninger vil påvirke os i årtier fremover. Det er på høje tid at lade dem, der bestemmer i EU, forstå, at det er en katastrofe for skovene og klimaet at brænde træ til brændstof – og det er langt fra det, de europæiske befolkninger ønsker for at opnå målet om "vedvarende energi".

Mange steder i Europa er det et alvorligt problem at mennesker ikke har råd til energi, og mange er afhængige af at kunne brænde træ til opvarmning. Derfor er formålet med denne henvendelse ikke at sige: "vi skal ikke brænde træ til energi overhovedet." Lukrative subsidier til biomasse som ”vedvarende energi” fører imidlertid til en stigning i skovhugst, der øger CO2-udledningen og nedbryder skovøkosystemerne. Effekten af drivhusgasemissionerne forværres, fordi afbrænding af træ til energi får del i de dyrebare offentlige midler, der hellere skulle tildeles nul-emissions vedvarende energiteknologier som sol og vind.

Mængden af træ, der bliver brændt for at skaffe el og varme er vokset dramatisk, siden EU tillod, at landene kan regne træafbrænding med, når de skal opfylde de fastsatte mål for vedvarende energi. I EU kommer over en tredjedel af den såkaldte vedvarende energi nu fra afbrænding af træ, hvoraf meget kommer direkte fra skovene.

EU’s skove betaler prisen. Europa-Kommissionens videnskabelige rådgivere påviste for nylig, at EU hastigt mister skov, og at det delvist skyldes øget skovhugst for at skaffe biomasse til afbrænding. Og det er ikke kun EU’s egne skove, der lider. EU importerer en stigende mængde biomasse til afbrænding fra USA, Canada, Rusland, Ukraine og endda Brasilien. Eksempelvis forbruger træpilleindustrien i Nordamerika millioner af tons træ om året. Derfor støtter miljøorganisationer fra hele verden denne henvendelse.

Og afbrænding af biomasse til energi påvirker ikke kun skove og klima - det påvirker også vores helbred. Træfafbrænding er en vigtig kilde til luftforurening, der allerede dræber over 1.000 mennesker om dagen i EU.

Forbrugere og skatteydere i EU betaler for denne skade på skovene, klimaet og luftkvaliteten gennem subsidier fra vedvarende energi, som de fleste nok forventer går til at støtte ren og grøn energi. Alene i 2017 betalte borgere i 15 EU-medlemsstater mere end 6,5 mia. Euro i tilskud til afbrænding af træ til energi, og det samlede tal over hele EU er meget højere.

Vores skove giver os frisk luft og rent vand, og de hjælper med at regulere nedbøren. De lagrer kulstof og beskytter samfund for de farlige konsekvenser af klimaændringer. Desuden er de fristeder for et ufatteligt stort antal plante- og dyrearter. At plyndre dem for træ til brændstof er en falsk løsning, der bringer alle disse fælles værdier i fare.

Denne appel støttes af følgende organisationer:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL
 • Avon Needs Trees, UK
 • Baltic Environmental Forum, LT
 • Bergwaldproject, DE
 • Biofuelwatch, UK/USA
 • BirdLife Europe, EU
 • Bloeil in Arnhem, NL
 • Bomenstichting Achterhoek, NL
 • Bulgarian Biodiversity Foundation, BG
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, International
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada
 • Corporate Europe Observatory, EU
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Fern, EU
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Friends of Nature Conservation, Canada
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő lake, HU
 • Friends of the Siberian Forests, RU
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Natural Heritage Foundation), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja EkoRozwoju (Foundation for Sustainable Development), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), IT
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, DK
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), LV
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • North Carolina Sierra Club, USA
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Pro REGENWALD, DE
 • Protect the Forest, SE
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • Society for Investigation Practices, Green Law Initiative, BG
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • ZERO, PT
Read more
Skriv under her

  Du underskriver dette som %{name}
  Ikke dig? Klik her

  WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


  By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.