EU måste skydda skogar, inte elda upp dem för att få energi

Verkställande vice ordförande Frans Timmermans och regeringar i EU:s medlemsländer

Detta initiativ bedrivs av [% inititator_name %].

Framställning

Bevara natur och undvika klimatförändringarnas värsta följder kommer att kräva ett engagemang utöver det vanliga för att skydda och restaurera naturliga skogar.

Trots det undergräver EU:s ledare våra gemensamma ansträngningar i kampen för våra skogar och för vår planet. På vilket sätt? Jo, EU:s politik ökar skogsavverkningarna och medföljande utsläpp av växthusgaser genom att gynna uppeldandet av trä från skogen och vilseledande kalla det förnybar energi med “nollutsläpp”.

Att hugga ner och elda upp skogar är dåligt för klimatet, dåligt för människors hälsa och dåligt för skogens växter och djur – skogen är deras hem. Ändå blir EU för varje år som går mer och mer beroende av att elda trä för att nå målen för förnybar energi. Konsumenter subventionerar årligen miljarder till denna falska klimatlösning.

Dessa kostnader är för höga.

Vi uppmanar därför EU:s politiker och medlemsstater att:

 • upphöra med subventioner och andra incitament som uppmuntrar till att elda upp bioenergi från skogar och att istället överföra detta avgörande stöd till energieffektivisering och till förnybara energikällor som ger lägre koldioxidutsläpp
 • undanta bioenergi från skogar i beräkningen för förnybar energi
 • prioritera skydd och restaurering av skogar och se till att alla EU:s handlingsprogram skyddar vår hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden.
Read more

Varför är detta viktigt?

Just nu fattar de politiskt ansvariga i EU livsviktiga beslut om hur vi ska handla i krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, hur vi ska framställa energi och hur vi ska skydda naturen och den biologiska mångfalden. Dessa beslut kommer att påverka oss i kommande decennier. Nu är det dags att låta EU:s befattningshavare veta: att förbränna bioenergi är en katastrof för skogarna och för klimatet och det är inte vad människor vill ha som “förnybar energi”.

Brist på energi är ett problem i EU och många människor är beroende av vedeldning för att få värme. Därför står det inte i denna begäran att “vi bör inte elda ved för att få energi”. Emellertid, lukrativa subventioner för förnybar energi till biomassa driver på ökade avverkningar av skog, vilket ger ökade utsläpp av koldioxid och fördärvar skogarnas ekosystem. Följderna av ökade växthusgasutsläpp förvärras, eftersom vedeldning tar värdefulla offentliga medel i anspråk, medel som istället borde ges teknologier med noll utsläpp, till exempel sol- och vindkraft.

Mängden ved som eldas för att få elektricitet och värme har i hög grad ökat sedan EU började räkna in detta i målet för förnybar energi. I EU kommer nu över en tredjedel av den förnybara energin från bioenergi, som till stor del kommer direkt från skogarna.

EU: skogar betalar priset. EU-kommissionens vetenskapliga rådgivare har nyligen visat att EU snabbt förlorar skogar, detta delvis på grund av ökad avverkning för att få bränsle. Det är emellertid inte bara EU:s skogar som lider. EU importerar en ökande mängd bränsleved från USA, Kanada, Ryssland, Ukraina och till och med Brasilien. Pelletsindustrin enbart i Nordamerika förbrukar miljoner ton träd varje år. Detta är orsaken till att miljöor-ganisationer i hela världen stöder denna uppmaning.

Och biomassaenergin påverkar inte endast skogarna och klimatet – den påverkar vår hälsa. Vedeldning är en viktig orsak till luftföroreningar som redan dödar över 1000 män-niskor varje dag i EU.

Konsumenter och skattebetalare i EU betalar för denna skada på skogar, klimat och luftkvalitet genom subventioner till förnybar energi som avser stödja “ren och grön” energi. Enbart år 2017 betalade medborgare i 15 EU-länder över 6,5 miljarder euro i stöd till vedeldningsenergi och beloppet för hela EU är mycket högre.

Våra skogar ger oss frisk luft och rent vatten och de bidrar till att reglera regnets cykler. De lagrar kol, skyddar samhällen från klimatförändringarnas farliga verkningar och är hem för ett oräkneligt antal växter och djurarter. Att plundra skogarna för att få bränsle är en felaktig lösning som utsätter alla dessa gemensamma värden för fara.

Denna namninsamling stöds av följande organisationer:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL
 • Avon Needs Trees, UK
 • Baltic Environmental Forum, LT
 • Bergwaldproject, DE
 • Biofuelwatch, UK/USA
 • BirdLife Europe, EU
 • Bloeil in Arnhem, NL
 • Bomenstichting Achterhoek, NL
 • Bulgarian Biodiversity Foundation, BG
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, International
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada
 • Corporate Europe Observatory, EU
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Fern, EU
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Friends of Nature Conservation, Canada
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő lake, HU
 • Friends of the Siberian Forests, RU
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Natural Heritage Foundation), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja EkoRozwoju (Foundation for Sustainable Development), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), IT
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, DK
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), LV
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • North Carolina Sierra Club, USA
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Pro REGENWALD, DE
 • Protect the Forest, SE
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • Society for Investigation Practices, Green Law Initiative, BG
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • ZERO, PT
Read more
Skriv under »

  Du skriver under detta som %{name}
  Inte du? Klicka här

  By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.