Euroopa Liit peab metsi kaitsma, mitte neid energiaks põletama

Euroopa Komisjoni juhtivale asepresidendile Frans Timmermansile ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele

This petition is run by [% inititator_name %]

Petition

Looduse säilitamine ja kliimamuutuste rängimate tagajärgede vältimine nõuab erakordset pühendumist loodusmetsade kaitsele ja taastamisele.

Siiski õõnestavad Liidu juhid meie ühiseid pingutusi metsade ja planeedi eest võitlemisel. Kuidas? Euroopa Liidu poliitika suurendab metsaraiet ja sellega seonduvaid kasvuhoonegaaside heitmeid, edendades eksitavalt metsapuidu põletamist „süsinikuneutraalse“ taastuvenergiana.

Metsade raie ja põletamine kahjustab nii kliimat, inimeste tervist kui ka metsas elunevaid taimi ja loomi. Siiski muutub Euroopa Liit iga aastaga puidu põletamisest järjest sõltuvamaks, täitmaks taastuvenergia eesmärke, ning tarbijad on sunnitud igal aastal selle eksliku kliimalahenduse toetuseks miljardeid maksma.

See on liiga kallis hind.

Seega kutsume Euroopa Liidu otsustajaid ja Liidu liikmesriike üles:

 • Lõpetama toetused ja teised metsapuidu põletamist edendavad stiimulid ning suunata vabanevad vahendid energiaefektiivsusse ja tõeliselt madalate heitmetega taastuvenergia allikatesse
 • Välistama metsapuidu põletamisest saadud energia arvestamine taastuvenergia eesmärkide täitmisel
 • Prioretiseerima metsakaitset ja –taastust ning tagama, et kõik Euroopa Liidu poliitikad tagaksid meie tervise, kliima ja elurikkuse kaitse
Read more

Why is this important?

Just praegu teevad Euroopa Liidu otsustajad kriitilise tähtsusega otsuseid selle kohta, kuidas me kliima ja elurikkuse kriisidele reageerime, kuidas me energiat toodame ja kuidas me loodust ja elurikkust kaitseme. Need otsused mõjutavad meid mitmete järgnevate aastakümnete vältel. Nüüd on aeg Euroopa Liidu ametnikele teada anda: puidu kütusena põletamine on metsade ja kliima jaoks katastroof ning ei kujuta endast seda „taastuvenergiat“, mida rahvas tahab.

Energiavaesus on Euroopa Liidus tõsiseks probleemiks, ning paljud inimesed sõltuvad puidust saadavast soojusest. Sellele vastavalt ei ütle käesolev petitsioon, et „me ei peaks puitu energiaks põletama“. Kuid pillavad taastuvenergia subsiidiumid biomassile on veduriks metsaraie intensiivistumisele, mis suurendab süsinikuemissioone ja vaesestab metsade ökosüsteeme. Kasvuhoonegaaside heit-mete mõju muutub rängemaks, kuna puidu põletamine kulutab kallist avalikku raha, mis tuleks suunata hoopis nullheitmega taastuvenergiatehnoloogiatele nagu päikse- ja tuuleenergia.

Puidu hulk, mida elektri saamiseks põletatakse, on märgatavalt suurenenud sellest ajast peale, kui Euroopa Liit seda taastuvenergiana arvestama hakkas. Täna tuleb Euroopa Liidus juba üle kolmandiku taastuvenergiast puidu põletamisest, ning suur osa sellest pärineb otse metsast. Euroopa Liidu metsad maksavad selle eest kallist hinda. Euroopa Komisjoni teadusnõunikud leidsid hiljuti, et Euroopa Liidu metsad kaovad suurel kiirusel, osaliselt ka seetõttu, et kütuse jaoks raiutakse rohkem. Kuid mitte ainult Euroopa Liidu metsad ei kannata. EL impordib üha rohkem ener-giapuitu ka USAst, Kanadast, Venemaalt, Ukrainast ja isegi Brasiiliast. Ainuüksi Põhja-Ameerika graanulitööstus neelab aastas miljonite tonnide jagu puid, mistõttu seda petitsiooni toetab keskkonnaühendusi kõikjalt maailmast.

Biomassienergia ei mõjuta mitte ainult metsi ja kliimat, vaid ka meie tervist. Puidu põletamine on üks suuremaid õhusaaste allikaid, mis tapab Euroopa Liidus juba üle 1000 inimese päevas.

EL-i tarbijad ja maksumaksjad maksavad selle metsadele, kliimale ja õhukvaliteedile tehtava kahju eest peale läbi taastuvenergiatoetuste, mis peaksid toetama „puhast ja rohelist“ energiat. Ainuüksi 2017. aastal maksid viieteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud üle 6,5 miljardi euro eest toetusi, et puitu energiaks põletataks ja üleliiduline summa on veelgi suurem.

Meie metsad varustavad meid puhta õhu ja veega ning aitavad veeringlust reguleerida. Nad säilitavad süsinikku ja on kogukondadele kaitsepuhvriks kliimamuutuse ohtlike mõjude eest ning pelgupaigaks lugematule hulgale taime- ja loomaliikidele. Nende kütuse nimel laastamine on väärlahendus, mis seab kõik need jagatud väärtused ohtu.

Petitsiooni toetavad järgnevad organisatsioonid:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL
 • Avon Needs Trees, UK
 • Baltic Environmental Forum, LT
 • Bergwaldproject, DE
 • Biofuelwatch, UK/USA
 • BirdLife Europe, EU
 • Bloeil in Arnhem, NL
 • Bomenstichting Achterhoek, NL
 • Bulgarian Biodiversity Foundation, BG
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, International
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada
 • Corporate Europe Observatory, EU
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Fern, EU
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Friends of Nature Conservation, Canada
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő lake, HU
 • Friends of the Siberian Forests, RU
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Natural Heritage Foundation), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja EkoRozwoju (Foundation for Sustainable Development), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), IT
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, DK
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), LV
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • North Carolina Sierra Club, USA
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Pro REGENWALD, DE
 • Protect the Forest, SE
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • Society for Investigation Practices, Green Law Initiative, BG
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • ZERO, PT
Read more
Allkirjasta petitsioon

  Sa allkirjastad selle %{name}
  Pole Sina? Vajuta siia

  WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


  By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.