EÚ musí lesy chrániť, nie ich spaľovať

Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie a vlády členských štátov EÚ

Petícia spustená  [% inititator_name %]

Petíciu

Ochrana prírody a predchádzanie najhorším dopadom zmeny klímy si vyžaduje mimori-adny záväzok voči ochrane a obnove prirodzených lesov.

Vedúci predstavitelia EÚ však podkopávajú naše spoločné úsilie v boji za naše lesy a pla-nétu. Ako? Politika EÚ podporuje zvyšovanie ťažby dreva a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov nesprávnou podporou spaľovania dreva ako obnoviteľného zdroja energie „bez emisií uhlíka“.

Ťažba a spaľovanie lesov sú zlé pre klímu, pre ľudské zdravie a pre rastliny a zvieratá, pre ktoré sú lesy domovom. Napriek tomu EÚ každý rok zvyšuje svoju závislosť od spaľo-vania dreva v snahe naplniť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a spotrebiteľov núti každoročne odvádzať miliardy eur vo forme dotácií na toto falošné klimatické riešenie.

Cena na tento prístup je ale príliš vysoká.

Preto vyzývame tvorcov politík EÚ a členské štáty EÚ, aby:

 • ukončili poskytovanie dotácií a iných stimulov na spaľovanie dreva a presmerovali túto kľúčovú podporu do energetickej účinnosti a skutočne nízkoemisných obnoviteľných zdrojov energie
 • aby prestali započítavať energiu získavanú spaľovaním dreva do kalkulácie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a
 • aby uprednostnili ochranu a obnovu lesov a zabezpečili, aby všetky politiky EÚ chránili naše zdravie, klímu a biodiverzitu.
Read more

Prečo je to dôležité

Tvorcovia politík EÚ práve teraz prijímajú kľúčové rozhodnutia o tom, ako zareagujeme na klimatickú krízu a krízu biodiverzity, akým spôsobom budeme produkovať energiu a chrániť prírodu a biodiverzitu. Ich rozhodnutia nás ovplyvnia na ďalšie desaťročia. Nastal čas oznámiť úradníkom z EÚ, že spaľovanie dreva na energiu je katastrofa pre lesy a klímu, a že takto získavanú energiu ľudia nemienia považovať za „obnoviteľnú“.

Energetická chudoba je vážnym problémom EÚ. Veľké množstvo ľudí rieši kúrenie drevom. V tejto petícii však napriek tomu netvrdíme, že spaľovať drevo na energiu by sme vôbec nemali. Ide o to, že luxusné dotácie na energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade z biomasy, spôsobujú prudký nárast ťažby dreva, ktorá zvyšuje emisie CO2 a degraduje lesné ekosystémy. Zhoršuje sa tým aj situácia v emisii skleníkových plynov – spaľovaním dreva na základe dotácií sa totiž pohlcujú vzácne ve-rejné prostriedky, ktoré by sa mohli namiesto toho vyčleniť na technológie produkujúce skutočne obnoviteľnú energiu s nulovými emisiami, ako sú solárna a veterná energia.

Odkedy EÚ zahrnula drevo do kalkulácie svojich cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, množstvo spáleného dreva na produkciu elektriny a kúrenie sa výrazne zvýšilo. V EÚ tak zrazu viac ako tretina obnoviteľnej energie pochádza zo spaľovania dreva, z ktorého väčšina pochádza priamo z lesov.

Cenu za tento prístup platia lesy Európy. Vedeckí poradcovia Európskej komisie nedávno zistili, že lesy sa v EÚ rýchlo strácajú, do veľkej miery práve v dôsledku zvýšenej ťažby dreva na palivo. Netrpia tým však len európske lesy. EÚ dováža čoraz väčšie množstvo drevného paliva z USA, Kanady, Ruska, Ukrajiny a dokonca aj z Brazílie. Samotný prie-mysel drevných peliet v Severnej Amerike spotrebuje milióny ton stromov ročne, a preto environmentálne mimovládne organizácie z celého sveta podporujú túto petíciu.

Energia z biomasy nemá dopad iba na lesy a klímu – vplýva aj na naše zdravie. Spaľova-nie dreva je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré v súčasnosti v Európskej únii usmrtí už viac ako 1 000 ľudí denne.

Spotrebitelia a daňoví poplatníci v EÚ platia za poškodzovanie lesov, klímy a ovzdušia vo forme dotácií na obnoviteľné zdroje energie, ktoré by mali podporovať „čistú a zelenú“ energiu. Len v roku 2017 zaplatili občania 15 členských štátov EÚ dotácie na spaľovanie dreva vo výške viac ako 6,5 miliárdy EUR, pričom celková hodnota za celú EÚ je ešte vy-ššia.

Lesy nám poskytujú čerstvý vzduch a čistú vodu a pomáhajú regulovať zrážkové cykly. Uskladňujú uhlík, chránia ľudské spoločenstvá pred nebezpečnými dopadmi zmeny klímy a sú útočiskom pre nevyčísliteľné množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich drancovanie na palivo je falošné riešenie, ktoré ohrozuje všetky tieto spoločné hodnoty.

Túto petíciu podporujú nasledujúce organizácie:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL
 • Avon Needs Trees, UK
 • Baltic Environmental Forum, LT
 • Bergwaldproject, DE
 • Biofuelwatch, UK/USA
 • BirdLife Europe, EU
 • Bloeil in Arnhem, NL
 • Bomenstichting Achterhoek, NL
 • Bulgarian Biodiversity Foundation, BG
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, International
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada
 • Corporate Europe Observatory, EU
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Fern, EU
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Friends of Nature Conservation, Canada
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő lake, HU
 • Friends of the Siberian Forests, RU
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Natural Heritage Foundation), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja EkoRozwoju (Foundation for Sustainable Development), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), IT
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, DK
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), LV
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • North Carolina Sierra Club, USA
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Pro REGENWALD, DE
 • Protect the Forest, SE
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • Society for Investigation Practices, Green Law Initiative, BG
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • ZERO, PT
Read more
PODPÍSAŤ PETÍCIU

  Sign this as
  Not you?

  By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.