Verbied de Europese plastic-export die de wereld vervuilt!

Aan de Raad van de EU en de regeringen van EU-lidstaten

Petitie

Ons onhoudbare economische systeem is gebouwd op de nodeloze productie van plastic. Dat heeft ertoe geleid dat de EU haar plastic afval-probleem exporteert – samen met alle gezondheidsrisico’s en milieuvervuiling die daarbij komt kijken.

De EU is een van ‘s werelds grootste exporteurs van plastic afval, en zorgt voor een heleboel schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom moet de EU alle export naar landen buiten de Unie verbieden, en zorgen voor extra bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu voor plastic-verschepingen binnen de EU.

Read more

Waarom is dit belangrijk?

Hoeveel plastic afval heb je vandaag al gescheiden, alleen al van je boodschappen?

In ons dagelijks leven kunnen we moeilijk plastic verpakkingen vermijden. En zo vaak zeggen ze ons dat recyclen de oplossing is. Maar wie weet eigenlijk waar al dat plastic afval dat we scheiden heen gaat?

Een heleboel van ons plastic afval wordt naar Turkije of Zuidoost-Azië verscheept ter recycling. In vele van deze recycle-stortplaatsen voor plastic kampen arbeiders en plaatselijke bewoners met ademhalingsproblemen, met ernstige hoofdpijn en huidklachten. Dat allemaal door de gifstoffen die het recyclen van plastic uitstoot. [1] En veel kwetsbare mensen – kinderen, vluchtelingen en migranten zonder papieren – werken ook in deze recycle-stortplaats. [2]

Het Europees Parlement heeft al opgeroepen tot een einde aan het Europese dumpen van plastic afval in het buitenland, door op te roepen tot een verbod op de export van plastic. En alle EU-landen zijn al deel van een internationaal verdrag, dat ons moet beschermen tegen afval. [3] Het enige wat ons nog in de weg staat zijn onze eigen overheden.

Een verbod op het exporteren van plastic afval dwingt de EU om nog eens goed na te denken over haar manier van plastic produceren en met plastic vervuilen. Een verbod is een stap in de juiste richting.

Als we deze strijd winnen, hebben we niet alleen een eind gemaakt aan de onbeschofte praktijk van het exporteren van ons afval en vervuiling (en alle gifstoffen die daarbij zijn inbegrepen). Maar bovendien, wanneer de ware omvang van het probleem bij ons op de stoep ligt, moeten politici wel de plastic afvalproductie terugdringen, en werk maken van nieuwe manieren van duurzaam hergebruik en hervulling.

Read more

Bronnen:

 1. Blootstelling aan de gifstoffen bij het recyclen van plastic leidt tot een groter risico op kanker, neurologische aandoeningen, en schade aan onze voortplantingsorganen. En onderzoek wijst uit dat ze de voedselketen binnenkomen op plekken waar plastic afval wordt gerecycled, verbrand of gedumpt. Herhaaldelijke tests van grond, lucht en water bij stortplaatsen voor plastic afval over de hele wereld, wijzen keer op keer op extreem gevaarlijke concentraties van giftige chemicaliën.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
  https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.publhealth.012809.103714
  https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-plastic-waste-contamination-full-en.pdf, pagina’s 7-11
 2. https://www.greenpeace.org.uk/news/plastic-dumpsites-in-turkey-found-to-be-highly-contaminated-with-toxic-chemicals/
  https://www.hrw.org/news/2022/09/21/turkey-plastic-recycling-harms-health-environment
 3. De Conventie van Basel is een internationaal verdrag met 190 deelnemende landen, waaronder alle lidstaten van de EU.
  Het doel is om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen, door de schadelijke productie van afval te beperken waar ook mogelijk. Het vereist ook dat de productie van schadelijk afval streng in de gaten wordt gehouden vanaf het moment van productie tot opslag, transport, behandeling, herbruik, recycling, herstel en uiteindelijke lozing.
  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66627/waste-shipments-meps-push-for-tighter-eu-rules
  https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/basel-convention
  Aanvullende achtergrondinformatie kan je hier vinden: https://eia-international.org/report/the-offshoring-and-recycling-displacement-involved-in-trying-to-recycle-eu-plastic-waste/ en https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-The-Truth-Behind-Trash-FINAL.pdf

Deze campagne is in samenwerking met:

Petitie Tekenen

  Je tekent als
  Ben jij dit niet?

  WeMove Europe vecht voor een betere wereld en we hebben helden zoals jij nodig om deel te worden van onze beweging van meer dan 700.000 mensen. Jij versterkt deze campagneoproep al, maar door 'Ja' te klikken, zul je een breder aantal campagnes ontvangen die jouw steun nodig hebben. Meld je aan om meer te horen en het verschil te maken.


  Als je op "Ja, houd mij op de hoogte!" klikt, steun je deze campagne en stem je ermee in dat WeMove Europe jouw informatie voor deze campagne gebruikt. Wij zouden je naam, achternaam en land met het petitiedoel kunnen delen. Tenzij je abonneert op het ontvangen van gepersonaliseerde updates, verwijderen wij je gegevens na afloop van de campagne. Zonder jouw toestemming zullen wij je gegevens nooit aan derden doorgeven. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.