Zakazać eksportu plastikowych śmieci z Unii!

Do Rady Unii Europejskiej oraz do rządów państw członkowskich UE

Petycja

Gospodarka oparta na niepotrzebnej produkcji wyrobów z tworzywa sztucznego jest nie do utrzymania. Takie podejście wywołało w Unii poważny problem z plastikowymi odpadami oraz towarzyszące mu szkody dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska.

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie eksporterów odpadów z tworzyw sztucznych. Tym samym powoduje znaczne szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Mając to na uwadze, domagamy się, by Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz eksportowania odpadów z tworzyw sztucznych poza obszar UE. Domagamy się również wprowadzenia dodatkowych mechanizmów ochrony zdrowia ludzi i środowiska, gdy plastikowe odpady są transportowane w obrębie UE.

Read more

Dlaczego jest to ważne?

Ile plastikowych opakowań wyrzucasz do śmieci po zwykłych, codziennych zakupach?

Plastikowych opakowań trudno jest uniknąć. Często słyszymy, że rozwiązaniem problemu jest recykling. Ale kto wie, gdzie trafiają plastikowe odpady, które pieczołowicie segregujemy, i co tak naprawdę się z nimi dzieje?

Znaczna część europejskich odpadów z tworzywa sztucznego jest wysyłana do Turcji i w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ma być poddana recyklingowi. W wielu miejscach, do których trafiają te śmieci, robotnicy i lokalni mieszkańcy skarżą się na choroby układu oddechowego, bóle głowy i zmiany skórne. Przyczyną są toksyczne związki emitowane podczas spalania tworzyw sztucznych. [1] A najbardziej narażone na ich działanie osoby – dzieci, uchodźcy i imigranci zarobkowi – często pracują właśnie na tych składowiskach. [2]

Parlament Europejski wezwał już Unię, by przestała wysyłać plastikowe śmieci za granicę, i zaapelował o bezwzględny zakaz eksportowania takich odpadów. Wszystkie kraje Unii są także członkami międzynarodowego traktatu, który powinien chronić ludzi przed szkodliwymi skutkami składowania i przetwarzania odpadów. [3] Jedyną przeszkodą są teraz rządy naszych krajów.

Zakaz eksportowania plastikowych odpadów zmusiły kraje UE, by przemyślały swoje podejście do wyrobów z tworzyw sztucznych i lawiny śmieci, jaką powoduje ich produkowanie. Z pewnością będzie to krok w dobrym kierunku.

Jeśli wygramy, przestaniemy traktować biedniejsze kraje jako wysypiska naszych toksycznych odpadów i pozbędziemy się problemów, jakie z tego wynikają. Ale chodzi o coś jeszcze: Gdy problemu plastikowych odpadów nie będzie już można zepchnąć na inne kraje, nasi politycy będą musieli doprowadzić do zmniejszenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i ich marnotrawstwa. Będą musieli stworzyć nowe systemy wielokrotnego wykorzystania i naprawiania produktów.

Read more

Przypisy:

 1. Kontakt z toksynami powstającymi przy recyklingu tworzyw sztucznych zwiększa ryzyko nowotworów i zaburzeń układu nerwowego, a także ma negatywny wpływ na układ rozrodczy. Badania dowiodły, że tam, gdzie plastikowe odpady są recyklingowane, spalane lub składowane, te związki chemiczne przenikają do łańcucha pokarmowego. Wielokrotnie ponawiane badania gleby, powietrza i wody wokół składowisk odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie konsekwentnie wykazują bardzo wysokie poziomy tych toksycznych substancji.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
  https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.publhealth.012809.103714
  https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-plastic-waste-contamination-full-en.pdf, strony 7-11
 2. https://www.greenpeace.org.uk/news/plastic-dumpsites-in-turkey-found-to-be-highly-contaminated-with-toxic-chemicals/
  https://www.hrw.org/news/2022/09/21/turkey-plastic-recycling-harms-health-environment
 3. Konwencja bazylejska jest międzynarodowym traktatem podpisanym przez 190 państw, w tym wszystkie kraje członkowskie UE.
  Traktat ma chronić zdrowie ludzi i środowisko przez ograniczanie do minimum ilości produkowanych odpadów niebezpiecznych wszędzie, gdzie to możliwe. Wymaga także ścisłego nadzorowania produkcji odpadów niebezpiecznych pod kątem przechowywania, transportu, przetwarzania, ponownego wykorzystywania, recyklingu, odzyskiwania i ostatecznego składowania takich odpadów.
  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66627/waste-shipments-meps-push-for-tighter-eu-rules
  https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/basel-convention
  Inne materiały, z którymi warto się zapoznać: https://eia-international.org/report/the-offshoring-and-recycling-displacement-involved-in-trying-to-recycle-eu-plastic-waste/ oraz https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-The-Truth-Behind-Trash-FINAL.pdf

Partnerzy:

Podpisz petycję

  Witaj,
  To nie Ty?

  Zależy Ci na wprowadzaniu zmian tak samo jak nam. Klikając „Tak", dołączasz do naszej społeczności liczącej ponad 700 tysięcy osób, które walczą o lepszy świat. Bądź na bieżąco z naszymi kampaniami i postępami, których udaje nam się dokonać.


  Klikając przycisk „Tak, chcę być w kontakcie!”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.