Slut med tvangssterilisering i EU nu!

Europa-Parlamentet; Rådet, især lande, der beskæftiger/kan gennemtvinge tvangssterilisering, såsom Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Litauen og Slovakiet, Ungarn og Polen; Europa-Kommissionen

Underskriftsindsamlingen er drevet af [% inititator_name %]

Andragende

Europa-Kommissionen fremlagde et forslag til direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet for Europa-Parlamentet og Rådet den 8. marts 2022.

Vi kræver, at direktivet forbyder tvangssterilisering og støtteforanstaltninger for at stoppe dette misbrug i alle EU-medlemsstater.

Read more

Hvorfor er dette vigtigt?

Kan du forestille dig at vågne op en dag og blive steriliseret uden dit samtykke? Eller forsøge at få børn og finde ud af, at du var blevet steriliseret som teenager uden at vide det? Det sker nu i Europa.

Mere end 100 millioner mennesker med handicap bor i Europa. De, især kvinder og piger med handicap, bliver fortsat steriliseret mod deres vilje i EU.

FN’s Handicapkomité rejste bekymring over det faktum, at flere EU-medlemsstater stadig tillader tvangssterilisering: Kroatien, Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Litauen og Slovakiet blev nævnt. Der mangler dog forskning og data om, hvor mange lande der godkender sådan skadelig praksis, og hvor mange kvinder og piger, der er berørt. Sådan skadelig og forfærdelig praksis kan stadig finde sted i tavshed og straffrihed i alle EU-medlemsstater. Vi skal sikre, at personer med handicap kan nyde et sundt, værdigt liv, fri for vold og misbrug.

Underskriv venligst vores underskriftsindsamling og spred budskabet i dit netværk. #IntetOmOsUdenOs #EndForced Sterilisation

Få flere oplysninger:  https://www.edf-feph.org/women-policy/

Read more

I samarbejde med

European disability forum logo

Sign the petition

    Du underskriver dette som %{name}
    Ikke dig? Klik her

    By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.