Stoppa påtvingad sterilisering i EU nu!

Europaparlamentet, Ministerrådet och Europeiska kommissionen.

Detta initiativ bedrivs av [% inititator_name %].

Framställning

Den Europeiska Kommissionen presenterade ett förslag till ett direktiv för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet för Europaparlamentet och EU:s ministerråd den 8 mars 2022.

Vi kräver att direktivet innehåller ett förbud mot påtvingad sterilisering och stöder åtgärder för att sätta stop för detta övergrepp i alla EU:s medlemsstater.

Read more

Varför är detta viktigt?

Kan du tänka dig att vakna up pen dag och ha blivit steriliserad utan ditt tillstånd. Eller att försöka få barn och upptäcka att du har blivit steriliserad som tonåring utan att du kände till det? Det pågår nu i Europa.

Mer än 100 miljoner människor med funktionsnedsättning lever i Europa. Särskilt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning fortsätter att utsättas för steriliseringar utan deras samtycke i EU.

FN:s övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har uttryckt oro för det faktum att flera av EU:s medlemsstater fortfarande tillåter påtvingade steriliseringar, och nämner Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Litauen och Slovakien. Men det saknas forskning och data om hur många länder som tillåter dessa skadliga praktiker, och hur många kvinnor och flickor som berörs. Dessa skadliga och fruktansvärda praktiker kan fortsätta ske, i tystnad och utan straff, i alla EU:s medlemsstater. Vi måste säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta hälsosamma och värdiga liv, fritt från våld och övergrepp.

Vi ber dig underteckna vår petition och sprida ordet vidare i dina nätverk. #NothingAboutUsWithoutUs #EndForcedSterilisation

I september 2022, släppte vi vår rapport “Forced sterilisation of persons with disabilities in the European Union” – den finns också i lättläst (men endast på engelska) – som avslöjar att minst 13 EU-länder fortfarande tillåter påtvingad sterilisering. På grund av denna oacceptabla situation, uppmanar vi EU att införa ett totalförbud mot detta i den kommande lagstiftningen för att stoppa våld mot kvinnor.

Mer information (på engelska på EDF:s webbplats om direktivet.

Read more

I samarbete med:

European disability forum logo

Sign the petition

    Du skriver under detta som %{name}
    Inte du? Klicka här

    WeMove Europe is fighting for a better world, and we need heroes like you to join our community of more than 700,000 people. Already you’re powering this campaign call, but by clicking "Yes," you'll receive a wider range of campaigns that need your help. Sign up to hear more and make a real difference.


    By clicking "Yes, keep me informed" you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might share your name, surname and country with the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.