Odmah zaustavite prisilnu sterilizaciju u EU!

Europskom parlamentu; Vijeću, posebno zemljama koje primjenjuju/mogu provoditi prisilnu sterilizaciju kao što su Belgija, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Litva te Slovačka, Mađarska i Poljska; Europskoj komisiji

Peticiju vodi [% inititator_name %]

Peticija

Europska komisija je Europskom parlamentu i Vijeću 8. ožujka 2022. predstavila prijedlog direktive o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Tražimo da se direktivom zabrani prisilna sterilizacija i podupru mjere za zaustavljanje ove zloupotrebe u svim državama članicama EU.

Read more

Zašto je to važno

Možete li zamisliti da se jednoga dana probudite i budete sterilizirani bez vašeg pristanka? Ili pokušavate imati djecu i saznate da ste bili sterilizirani kao tinejdžerica, a da to niste znali? To se sada događa u Europi.

Više od 100 milijuna osoba s invaliditetom živi u Europi. One, posebno žene i djevojke s invaliditetom, i dalje se steriliziraju protiv svoje volje u EU.

Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom izrazio je zabrinutost zbog činjenice da nekoliko država članica EU još uvijek dopušta prisilnu sterilizaciju, navodeći Hrvatsku, Češku, Njemačku, Francusku, Litvu i Slovačku. Međutim, nedostaju istraživanja i podaci o tome koliko zemalja dopušta takve štetne prakse te koliko je žena i djevojaka pogođeno. Takve štetne i užasne prakse još uvijek se mogu odvijati, u tišini i nekažnjeno, u svim državama članicama EU. Moramo osigurati da osobe s invaliditetom mogu uživati zdrave, dostojanstvene živote, bez nasilja i zlostavljanja.

Potpišite našu peticiju i proširite vijest u svojoj mreži. #NothingAboutUsWithoutUs #EndForcedSterilisation 

Saznajte više informacija: https://www.edf-feph.org/women-policy/

Read more

U partnerstvu sa

European disability forum logo

Sign the petition

    Sign this as
    Not you?

    By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.