Ukončite nútenú sterilizáciu v EÚ hneď teraz!

Európskemu parlamentu; Rade EÚ, najmä krajinám, ktoré umožňujú/vykonávajú nútenú sterilizáciu , ako je Belgicko, Chorvátsko, Česko, Francúzsko , Nemecko, Litva a Slovensko, Maďarsko a Poľsko; Európskej Komisii

Petícia spustená  [% inititator_name %]

Petíciu

Európska komisia predložila 8. marca 2022 Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Požadujeme, aby smernica zakázala nútenú sterilizáciu a podporila opatrenia na ukončenie tohto zneužívania vo všetkých členských štátoch EÚ.

Read more

Prečo je to dôležité

Viete si predstaviť, že sa jedného dňa zobudíte a budete sterilizovaná/ý bez vášho súhlasu? Alebo sa snažíte mať deti a zistíte, že ste boli sterilizovaná/ý ako tínedžer bez toho, aby ste o tom vedeli? Toto sa teraz deje v Európe.

V Európe žije viac ako 100 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Oni, najmä ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, sú v EÚ naďalej sterilizované proti svojej vôli.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že niekoľko členských štátov EÚ stále povoľuje nútenú sterilizáciu , pričom menuje Chorvátsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Litvu a Slovensko. Chýba však výskum a údaje o tom, koľko krajín povoľuje takéto škodlivé praktiky a koľko žien a dievčat sa to týka. Takéto škodlivé a hrozné praktiky sa stále môžu v tichosti a beztrestne diať vo všetkých členských štátoch EÚ. Musíme zabezpečiť, aby si osoby so zdravotným postihnutím mohli užívať zdravý a dôstojný život bez násilia a zneužívania.

Podpíšte prosím našu petíciu a šírte túto informáciu vo svojej sieti. #NothingAboutUsWithoutUs # EndForcedSterilisation

Zistite viac informácií: https://www.edf-feph.org/women-policy/

Read more

V spolupráci s

European disability forum logo

Sign the petition

    Sign this as
    Not you?

    By clicking “Sign” you are supporting this campaign, and agreeing to WeMove Europe using your information for the purpose of this campaign. We might hand over your name, surname and country to the petition target. Unless you subscribe to receive personalised updates, we will delete your data after the campaign has ended. We will never share your data with any third parties without your permission. See our full privacy policy here.